Centrum pomocy

Witamy w Centrum pomocy Krajowego Rejestru Placów Zabaw. W tym miejscu znajdziesz informacje, które ułatwią Ci korzystanie z serwisu, a także poprawne i pełne wykorzystanie naszych usług, jako narzędzia do zarządzania Twoim placem/placami zabaw, jego dokumentacją oraz książką i modułem przeglądów. Dowiesz się krok po kroku, jak przejść przez wszystkie punkty rejestrowania nowego konta, zakładania książki przeglądów, jak również optymalnego ustalania uprawnień użytkowników konta. Dzięki naszym podpowiedziom, korzystanie z serwisu  będzie znacznie łatwiejsze.

Spis treści: 

 I.   Pierwsze kroki
       1. Wybór usługi
       2. Jak zarejestrować nową usługę w serwisie krpz.pl?
       3. Logowanie do systemu

 II. Podręcznik użytkownika
       1. Jak zarejestrować nową usługę w serwisie krpz.pl?
       2. Jak założyć Książkę Placu Zabaw?
       3. Jak zmienić hasło dostępu do usługi?
       4. Brak możliwości wydrukowania Książki Placu Zabaw

 III. Najczęściej zadawane pytania
      1. Czy potrzebuję elektronicznej Książki Placu Zabaw, jeśli przechowuję w formie papierowej dokumentację placu zabaw?
      2. Dlaczego warto korzystać z elektronicznej Książki Placu Zabaw?
      3. Kto może założyć Książkę Placu Zabaw przy użyciu aplikacji w serwisie krpz.pl?
      4. Czy założenie elektronicznej Książki Placu Zabaw mogę powierzyć firmie zewnętrznej?
      5. Liczba wykupionych usług, a liczba placów zabaw przypisanych do jednego właściciela
      6. Kto jest formalnie właścicielem elektronicznej Książki Placu Zabaw (Abonentem) – zarządca czy właściciel obiektu?
      7. Czy po opłaceniu usługi zostanie do mnie wysłana faktura w formie papierowej?
      8. Zmiana wybranego pakietu usług
      9. Czy aktualizacje systemu są dodatkowo płatne?
     10. Ważność usług
     11. Brak możliwości wydrukowania Książki Placu Zabaw
     12. Co to jest Okres Testowy?
     13. Kiedy możliwa jest zmiana hasła dostępu do usługi?
     14. W jaki sposób ustalane są daty przeglądów okresowych w systemie krpz.pl? 
     15. Kto może wykonać przegląd okresowy przy użyciu aplikacji Krajowego Rejestru Placów Zabaw? 
     16. Czy mogę dodać kolejne (nowo zakupione) urządzenie do założonej wcześniej Elektronicznej Książki Placu Zabaw? 
     17. Rezygnacja z usługi zarejestrowanej w serwisie krpz.pl  
     18. Czy jako osoba prywatna mogę wykupić usługi w serwisie Krajowego Rejestru Placów Zabaw? 
     19. Czy po opłaceniu kilku usług jednym przelewem można otrzymać osobne faktury VAT za poszczególne usługi?
     20.  Czego dotyczy usługa inwentaryzacji placu zabaw dostępna w pakietach z Elektroniczną Książką Placu Zabaw? 

 

IV. Uprawnienia i funkcje
     1. Uprawnienia w ramach konta
     2. Uprawnienia w ramach książki
     3. Funkcje 

 

I. Pierwsze kroki
1. Wybór usługi
2. Jak zarejestrować nową usługę w serwisie krpz.pl?
3. Logowanie do systemu 

1. Wybór usługi
Pełna prezentacja oferowanych w serwisie usług dostępna jest na stronie, do której zostaniesz przekierowany po wyborze przycisku „Oferta” w prawym, górnym rogu na stronie głównej serwisu. W dolnej części strony głównej prezentowane są jedynie wybrane oferty promocyjne; kliknięcie na "szczegóły" przekieruje na stronę z jednym wybranym pakietem.

2. Jak zarejestrować nową usługę w serwisie krpz.pl?
Aby zarejestrować nową usługę, musisz posiadać aktywne konto w serwisie krpz.pl. Proces rejestracji konta użytkownika (aby go przeprowadzić, potrzebny jest adres e-mail użytkownika) możliwy jest po wybraniu usług.

1. Wybierz rodzaj usługi z listy dostępnych usług, klikając przycisk „Zamów”.
2. Zaloguj się w serwisie lub, jeśli nie posiadasz jeszcze konta, kliknij przycisk „Rejestracja” po lewej stronie ekranu, a następnie wypełnij Formularz Rejestracyjny uzupełniając kolejne puste pola. Wprowadzone dane zapisz klikając przycisk "Zatwierdź".
3. W oknie „weryfikacja zamówienia”, do którego system Cię przekieruje po zarejestrowaniu konta, wybierz liczbę usług w wybranym pakiecie, a następnie wprowadź hasło do rejestrowanych usług oraz zapoznaj się z regulaminem serwisu, wyrażając akceptację na zawarte w nim postanowienia (pole obowiązkowe).
4. W zakładce „Potwierdzenie zamówienia” sprawdź poprawność swojego zamówienia, a następnie przejdź do płatności za usługi.
5. Po opłaceniu usług (po zaksięgowaniu wpłaty) pojawi się możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności systemu.

W przypadku wyboru opcji „opłać później” Twoja usługa zostanie aktywowana na 14 dni (tzw. Okres testowy),  jednak jej funkcjonalność  będzie częściowo ograniczona (m.in. brak możliwości wygenerowania Książki Placu Zabaw do formatu PDF).

3. Logowanie do systemu
Aby zalogować się do swoich usług, w polu "Login" należy wpisać adres e-mail użytkownika, a następnie podać hasło, które ustanowione zostało podczas rejestracji w serwisie. W przypadku zagubienia hasła, możesz je odzyskać wykonując tzw. reset hasła.
Pamiętaj, aby chronić swoje hasło przed dostępem osób trzecich, a także, aby odchodząc od komputera, wylogować się z serwisu. Unikniesz w ten sposób dostępu do Twojego konta  przez osoby niepowołane.


II. Podręcznik użytkownika

1. Jak zarejestrować nową usługę w serwisie krpz.pl?
2. Jak założyć Książkę Placu Zabaw?
3. Jak zmienić hasło dostępu do usługi?
4. Brak możliwości wydrukowania Książki Placu Zabaw


1. Jak zarejestrować nową usługę w serwisie krpz.pl?
Rejestracja nowej usługi wymaga posiadania aktywnego konta w serwisie krpz.pl.
1. Wybierz rodzaj usługi z listy dostępnych usług klikając przycisk „Zamów”.
2. Zaloguj się w serwisie lub jeśli nie posiadasz jeszcze konta, kliknij przycisk „Rejestracja” po lewej stronie ekranu, a następnie wypełnij Formularz Rejestracyjny uzupełniając kolejne puste pola. Wprowadzone dane zapisz klikając przycisk "Zatwierdź".
3. W oknie „weryfikacja zamówienia”, do którego przekieruje Cię system po zarejestrowaniu konta, wybierz liczbę usług w wybranym pakiecie, a następnie wprowadź hasło do rejestrowanych usług oraz zapoznaj się z regulaminem serwisu, wyrażając akceptację na zawarte w nim postanowienia (pole obowiązkowe).
4. Następnie w zakładce „Potwierdzenie zamówienia” sprawdź poprawność swojego zamówienia i przejdź do płatności za usługi.
5. Po opłaceniu usługi (po zaksięgowaniu wpłaty) otrzymasz możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności systemu.
W przypadku wyboru opcji „opłać później” Twoja usługa zostanie aktywowana na 14 dni w ograniczonym zakresie (tzw. Okres testowy) - funkcjonalność serwisu będzie częściowo ograniczona (m.in. brak możliwości wygenerowania Książki Placu Zabaw do formatu PDF).

2. Jak założyć Książkę Placu Zabaw?
Po wykupieniu pakietu „Książka Placu Zabaw + Moduł Przeglądów”, w zakładce Usługi (po lewej stronie pulpitu) aktywowane zostaną usługi w ilości zgodnej z wybranym pakietem. Aby rozpocząć uzupełnianie danych nowej Książki Placu Zabaw, po lewej stronie pulpitu kliknij przycisk „Zobacz”, który otworzy pusty, gotowy do wypełnienia szablon Książki Placu Zabaw.
2.1. Przygotowanie
Aby usprawnić proces zakładania Książki Placu Zabaw, przed rozpoczęciem uzupełniania danych zeskanuj i zapisz w pamięci swojego komputera kopie atestów/certyfikatów i kart technicznych urządzeń, zdjęcia poszczególnych urządzeń wykonane na placu zabaw, przedstawiające całe urządzenie/element oraz wszelkie pozostałe dokumenty związane z placem zabaw (np. skan gwarancji, atesty higieniczne, instrukcje otrzymane od producenta, dokumentację projektową, itp.), które chciałbyś zarchiwizować i uporządkować w swojej Książce Placu Zabaw.
Zwróć uwagę, aby podczas skanowania lub kopiowania danych/informacji, poszczególnym dokumentom nadawać odpowiednie nazwy (np. wykonując skan certyfikatu dotyczącego bujaka sprężynowego nadaj plikowi nazwę wskazującą na faktyczną treść dokumentu), dzięki czemu unikniesz pomyłek podczas dodawania plików do systemu.
Zgromadzenie dokumentów i fotografii w jednym podręcznym folderze sprawi, że nie będziesz musiał w trakcie uzupełniania danych tracić czasu na ich poszukiwanie czy skanowanie.
2.2. Uzupełnienie podstawowych informacji o placu zabaw:
1. Kliknij przycisk „Edytuj dane książki placu zabaw”, a następnie uzupełnij pola z nazwą placu zabaw, datą jego założenia oraz adresem.
2. W polu Właściciel/Abonent automatycznie zostaną podstawione dane podane podczas procesu rejestracji. Jeśli chcesz zmienić dane, wybierz przycisk „Edytuj” i uzupełnij dane w nowym oknie. Wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem „Zapisz i zamknij”.
3. W polu Reprezentant właściciela dodaj właściwą osobę.
4. W polu Zarządca placu zabaw wybierz jedną z dwóch opcji: „Placem zabaw administruje Właściciel placu zabaw” lub „Placem zabaw administruje podmiot zewnętrzny wskazany przez Właściciela placu zabaw”.
W drugim przypadku zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych firmy/osoby, która będzie zarządzała  placem zabaw.
Wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem „Zapisz zmiany”.
5. W polu Reprezentant Zarządcy uzupełnij dane osoby, która będzie pełniła  wskazaną funkcję.
6. Ustal indywidualny plan kontroli i konserwacji placu zabaw. Częstotliwość każdego z trzech rodzajów przeglądów wybierz w zależności od intensywności użytkowania placu zabaw, jego obecnego stanu technicznego i indywidualnych potrzeb. Aby wybrać częstotliwość kontroli, kliknij przycisk „Zmień ustawienia planu”, który umożliwi edycję planów kontroli, a następnie zatwierdź swój wybór przyciskiem „Zapisz”.
7. Po uzupełnieniu pól zawierających Podstawowe dane Twojego placu zabaw zatwierdź je używając przycisku „Zapisz zmiany”.
Ważne: Jeśli przycisk „Zapisz zmiany” nie reaguje, oznacza to, że w trakcie wypełniania pominięte zostało jedno lub więcej pól.
2.3. Uzupełnienie danych w zakładce „Wyposażenie placu zabaw”
2.3.1. Podstawowe informacje o elemencie:
1. Kliknij przycisk „Dodaj nowy element placu zabaw”, aktywujący nowe okno, w którym należy uzupełnić informacje, dotyczące pierwszego z urządzeń/elementów placu zabaw.
2. Przygotuj zdjęcia urządzenia, a następnie dodaj je przeciągając z pulpitu swojego komputera we wskazane okno. Dodane pliki akceptuj przyciskiem "Zapisz i zamknij".
3. W polu Status wybierz jedną z opcji określającą aktualny stan techniczny elementu.
4. W polu Nazwa wpisz nazwę własną urządzenia, np. Zestaw zabawowy nr 65.
5. W polu Producent wybierz producenta urządzenia z listy zdefiniowanych producentów lub, jeśli producent Twojego urządzenia/elementu  nie został wcześniej zdefiniowany, „Dodaj nowego producenta”. Swój wybór potwierdź przyciskiem „Zatwierdź zmiany”.
6. Określ datę montażu urządzenia.
7. W polu "Typ urządzenia" wybierz z listy typ elementu, np. zestaw zabawowy.
8. Dodaj w kolejnych polach skan posiadanego certyfikatu oraz karty technicznej urządzenia. Podczas dodawania certyfikatu zaznacz jego datę ważności.
9. Uzupełnij pole z "Numerem katalogowym" elementu (powinien być oznaczony na tabliczce znamionowej zainstalowanej na urządzeniu, oraz w karcie technicznej elementu).
10. Wybierz z listy rozwijanej okres gwarancji urządzenia/elementu.  Zwróć uwagę, że w ramach jednego placu zabaw okresy gwarancji na poszczególne urządzenia mogą się różnić.
10. W polu "Wysokość Swobodnego Upadku" (WSU) wpisz wartość podaną przez producenta urządzenia (informacja ta powinna znajdować się w karcie technicznej produktu).
Wypełnienie tego pola jest bardzo istotne, ponieważ na podstawie wprowadzonej w tym polu wartości aplikacja w dalszych krokach podpowie, czy nawierzchnia znajdująca się w strefie bezpieczeństwa urządzenia jest odpowiednia, aby amortyzować upadki.
11. Pole "Numer" w legendzie umożliwia indywidualne nadanie numeru zgodnego z oznaczeniem na planie/szkicu placu zabaw.
2.3.2. Technologie /materiały konstrukcyjne:
Rzetelne wypełnienie informacji o technologii wykonania urządzenia/elementu jest bardzo istotne, ponieważ na podstawie wybranych w tym polu informacji aplikacja generowała  będzie formularze przeglądów okresowych.
1. „Wybierz technologie i materiały konstrukcyjne” klikając w przycisk „Edytuj”,
2. Zaznacz na liście elementy, z których składa się Twoje urządzenie, a następnie materiał z jakiego wykonany jest element oraz jego sposób zabezpieczenia przed korozją,
3. Wybór zatwierdź na końcu przyciskiem „Zapisz i zamknij”.

Ważne: Aby zdefiniowanie opisu technologii było łatwe i szybkie dla większości typów urządzeń instalowanych na placach zabaw, przygotowane zostały gotowe listy rozwijane „do wyboru”.
Jeśli masz wątpliwości, o jaki element składowy chodzi, skorzystaj z podpowiedzi obrazkowych pojawiających się po najechaniu kursorem na nazwę elementu.

Po wprowadzeniu Podstawowych Informacji o placu zabaw oraz wprowadzeniu opisu urządzeń/elementów, Twoja Książka Placu Zabaw została założona.
Upewnij się, czy nie pojawiły się komunikaty o brakujących, wymaganych dokumentach. Jeśli w Twojej Książce Placu Zabaw brakuje ważnego dokumentu, np. certyfikatu dotyczącego urządzenia zabawowego, informacja taka będzie wyróżniona poprzez podświetlenie tekstu kolorem czerwonym. Dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów/informacji proces założenia Książki Placu Zabaw będzie zakończony.

3. Jak zmienić hasło dostępu do usługi?
Zmiana hasła dostępu do usługi możliwa jest w dwóch przypadkach:
1) gdy nie pamiętasz hasła, ale posiadasz dostęp do wskazanej przy rejestracji skrzynki mailowej, tzw. reset hasła;
2) gdy pamiętasz hasło, ale chciałbyś zmienić je na inne, tzw. zmiana hasła.
Aby zresetować hasło w oknie logowania:
Krok 1: Kliknij w „Nie pamiętam hasła”,
Krok 2: W wyświetlonym okienku wprowadź swój login (będący jednocześnie adresem e-mail podanym podczas rejestracji) i wybierz przycisk „Wyślij”,
Krok 3: Zgodnie z instrukcją wyświetloną w kolejnym oknie, odbierz wiadomość, którą otrzymasz na swoją skrzynkę pocztową, zawierającą link do resetowania hasła,
Krok 4: Kliknij w otrzymany link i po przekierowaniu do okna serwisu wprowadź swoje nowe hasło; Twoje hasło zostało zresetowane.
Jeśli otrzymany na skrzynkę pocztową link nie działa, należy go skopiować i wkleić w okno przeglądarki, a następnie na stronie, do której zostaniesz przekierowana/-y, podać nowe hasło.
Jeśli pamiętasz swoje hasło, ale chcesz je zmienić na inne:
Krok 1: Wejdź w zakładkę Profil Konta znajdującą się po lewej stronie pulpitu,
Krok 2: Wybierz „Moje dane”, a następnie kliknij przycisk „Zmień moje hasło”, znajdujący się pod danymi Twojego konta,
Krok 3: Wypełnij pola ze starym oraz nowym hasłem zgodnie z instrukcją umieszczoną w oknie po prawej stronie.
Twoje hasło zostało zmienione.

4. Brak możliwości wydrukowania Książki Placu Zabaw
Jeżeli nie masz możliwości wygenerowania pliku w formacie .pdf (plik do wydruku), prawdopodobnie Twoje usługi nie zostały w pełni aktywowane. Od momentu zarejestrowania usługi, ale jeszcze przed jej opłaceniem, Twoje konto znajduje się w tzw. Okresie Testowym, w którym funkcjonalność systemu jest ograniczona. W trwającym max. 14 dni Okresie Testowym drukowanie Książki Placu Zabaw nie jest możliwe. Funkcja ta stanie się dostępna dopiero po opłaceniu usług.

 

III. Najczęściej zadawane pytania 

        1. Czy potrzebuję elektronicznej Książki Placu Zabaw, jeśli przechowuję w formie papierowej dokumentację placu zabaw?
        2. Dlaczego warto korzystać z elektronicznej Książki Placu Zabaw?
        3. Kto może założyć Książkę Placu Zabaw przy użyciu aplikacji w serwisie krpz.pl?
        4. Czy założenie elektronicznej Książki Placu Zabaw mogę powierzyć firmie zewnętrznej?
        5. Liczba wykupionych usług, a liczba placów zabaw przypisanych do jednego właściciela
        6. Kto jest formalnie właścicielem elektronicznej Książki Placu Zabaw (Abonentem) – zarządca czy właściciel obiektu?
        7. Czy po opłaceniu usługi zostanie do mnie wysłana faktura w formie papierowej?
        8. Zmiana wybranego pakietu usług
        9. Czy aktualizacje systemu są dodatkowo płatne?
     10. Ważność usług.
     11. Brak możliwości wydrukowania Książki Placu Zabaw
     12. Co to jest Okres Testowy?
     13. Kiedy możliwa jest zmiana hasła dostępu do usługi?
     14. W jaki sposób ustalane są daty przeglądów okresowych w systemie krpz.pl?   
     15. Kto może wykonać przegląd okresowy przy użyciu aplikacji Krajowego Rejestru Placów Zabaw?
     16. Czy mogę dodać kolejne (nowo zakupione) urządzenie do założonej wcześniej Elektronicznej Książki Placu Zabaw? 
     17. Rezygnacja z usługi zarejestrowanej w serwisie krpz.pl  
     18. Czy jako osoba prywatna mogę wykupić usługi w serwisie Krajowego Rejestru Placów Zabaw? 
     19. Czy po opłaceniu kilku usług jednym przelewem można otrzymać osobne faktury VAT za poszczególne usługi?
     20.  Czego dotyczy usługa inwentaryzacji placu zabaw dostępna w pakietach z Elektroniczną Książką Placu Zabaw? 

1. Czy potrzebuję elektronicznej Książki Placu Zabaw, jeśli przechowuję w formie papierowej dokumentację placu zabaw?
Elektroniczna Książka Placu Zabaw umożliwia skompletowanie i usystematyzowanie dokumentacji placu zabaw. Informacje oraz skany plików, takich jak np. certyfikaty, wyniki kontroli, informacje o wykonanych naprawach formularze itp. przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, a dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. 
Dzięki Elektronicznej Książce Placu Zabaw masz dostęp do dokumentacji Twojego placu zabaw z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Nie musisz się obawiać, że którykolwiek z drukowanych dokumentów zaginie, ponieważ zapisane w systemie pliki w wersji cyfrowej zawsze pozwolą na wydrukowanie kopii.
Ponadto, w przypadku zmiany zarządcy placu zabaw, nowy administrator bez problemu będzie mógł poznać „historię” placu zabaw oraz dowiedzieć się, jakiego rodzaju czynności związane z zarządzaniem obiektem powinien wykonać. Aplikacja wysyła bowiem mailem, do osoby wskazanej jako zarządca placu zabaw, komunikaty o zaplanowanych działaniach, np. o zbliżającym się terminie obowiązkowego, rocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń lub o upływie okresu gwarancji na urządzenia zabawowe.

2. Dlaczego warto korzystać z elektronicznej Książki Placu Zabaw?
1. Elektroniczna Książka Placu Zabaw na pewno będzie kompletna – jeśli wypełnisz wszystkie kolejne pola danych oraz dodasz skany dokumentów, o które aplikacja Cię poprosi; nie musisz się obawiać, że w książce Twojego placu zabaw brak jest dokumentów, które mogą być wymagane w razie kontroli obiektu przez jednostki uprawnione do kontrolowania;
2. W elektronicznej Książce Placu Zabaw wszystko jest na swoim miejscu – przejrzysty interfejs ułatwi szybkie dotarcie do dokumentu lub informacji, której potrzebujesz;
3. Elektroniczna Książka Placu Zabaw ma doskonałą „pamięć” - żadne dokumenty nie zginą, a ich kopie zawsze możesz wydrukować „do segregatora”.
Najlepiej obrazuje to prosta analogia: dobrze ogląda się odbitki fotografii z wakacji w albumie ze zdjęciami, ale kiedy jedno ze zdjęć zaginie lub się zniszczy, wówczas doceniamy kopię cyfrową zapisaną w folderze zapisanym w komputerze. Tym bardziej, jeśli foldery są czytelnie opisane i dotarcie do poszukiwanej fotografii zajmuje jedynie krótką chwilę.

3. Kto może założyć Książkę Placu Zabaw przy użyciu aplikacji w serwisie krpz.pl?
Aplikacja służąca do założenia książki placu zabaw jest bardzo prosta w obsłudze. Dzięki temu, książkę jest w stanie założyć również użytkownik, który nie jest specjalistą w branży wyposażenia placów zabaw. Wymagana jest jedynie umiejętność obsługi komputera.
Nasza aplikacja „krok po kroku” przeprowadzi Cię przez proces założenia książki. Wszechobecne podpowiedzi (również rysunkowe) będą służyły pomocą na każdym etapie zakładania książki.
Przy użyciu modułu KPZ każdy właściciel placu zabaw lub upoważniony przez niego pracownik odpowiedzialny za plac zabaw może założyć i prowadzić Książkę Placu Zabaw, która będzie zawierała wszystkie niezbędne dokumenty i informacje, zgodnie z aktualnie obowiązującą Normą PN-EN 1176:2009.

4. Czy założenie elektronicznej Książki Placu Zabaw mogę powierzyć firmie zewnętrznej?
TAK. Wiele firm zajmujących się wykonywaniem przeglądów okresowych placów zabaw oferuje usługę założenia Książki Placu Zabaw na platformie KRZP. Cena usługi ustalana jest indywidualnie przez tego typu firmy, jednak z uwagi na fakt, że założenie elektronicznej Książki Placu Zabaw jest bardzo proste i znacznie mniej czasochłonne niż w tradycyjny, papierowy sposób, usługa taka z pewnością będzie tańsza.

5. Liczba wykupionych usług a liczba placów zabaw w posiadaniu jednego właściciela
Jeden plac zabaw = jedna Książka Placu Zabaw. Jeśli jesteś np. właścicielem sieci przedszkoli, a przy każdym z nich znajduje się plac zabaw, to liczba usług, które potrzebujesz zamówić równa będzie liczbie placów zabaw. Dla każdego z obiektów zakłada się oddzielną Książkę Placu Zabaw.

6. Kto jest formalnie właścicielem elektronicznej Książki Placu Zabaw (Abonentem) – zarządca czy właściciel obiektu, np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, przedszkole?
Bez względu na to, kto zakłada Książkę Placu Zabaw, jej abonentem zawsze będzie właściciel placu zabaw. Jego dane wymagane są przy rejestracji placu zabaw. Jeśli pełnisz obowiązki zarządcy kilku nieruchomości, możesz wykupić usługę w pakiecie, np. 10 książek, co będzie korzystniejsze cenowo niż kupowanie usług oddzielnie dla każdej ze wspólnot. Następnie, zakładając Książkę Placu Zabaw dla danej wspólnoty, cedujesz na nią prawa do użytkowania aplikacji. Oczywiście, jako zarządca obiektu, również będziesz miał dostęp do założonej przez siebie usługi. Do wszystkich założonych przez Ciebie książek będziesz miał dostęp poprzez zakładkę USŁUGI>Książki placów zabaw (o ile Abonent nie cofnie Twoich uprawnień).

7. Czy po opłaceniu usługi zostanie do mnie wysłana faktura w formie papierowej?
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249 poz. 1661) dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury (akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej). System domyślnie ustawiony jest na dostarczanie faktur drogą elektroniczną. Podczas rejestracji automatycznie zaznaczony jest "check-box", w którym akceptujesz możliwość i wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur drogą mailową. Fakturę możesz również wydrukować samodzielnie z systemu – opłacone faktury są dostępne w zakładce PŁATNOŚCI>Faktury opłacone. Jeśli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, w trakcie procesu rejestracji odznacz domyślnie zaznaczoną "zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną". 

8. Zmiana wybranego pakietu usług
Po zakupie wybranego pakietu zmiana wybranej usługi nie jest możliwa.

Przykład: Klient zakupił 3 usługi w pakiecie EASY, w którym cena za 1 sztukę ustalona jest przy jednoczesnym zakupie maksymalnie 4 usług. Po dwóch miesiącach potrzebuje zakupić kolejne 3 usługi. Mimo, iż stanie się użytkownikiem łącznie 6 usług, zakup kolejnych 3 usług będzie możliwy jedynie po wyborze ponownie pakietu EASY, ponieważ zakupy dokonane w różnym czasie nie sumują się. Gdyby zakupił wszystkie 6 usług w jednym pakiecie, mógłby skorzystać z pakietu „wyższego” (w tym przypadku STANDARD), w którym cena jednostkowej usługi jest niższa niż usługi w pakiecie EASY.

9. Czy aktualizacje systemu są dodatkowo płatne?
Nie. Przez cały okres abonamentowy wszelkie aktualizacje oferowane w ramach danego pakietu udostępniane są użytkownikowi bez dodatkowych opłat.

10. Ważność usług
Ważność wykupionych pakietów usług jest równa wybranej opcji abonamentowej, wybranej przy zakupie pakietu i może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy. Okres ważności usługi liczony jest od dnia zapłaty za zakupione usługi. Założenie Książki Placu Zabaw w późniejszym okresie po wykupieniu pakietu usług nie wydłuża ważności poszczególnych usług - książek placów zabaw.

Przykład: Klient zakupił 6 usług w pakiecie STANDARD na 12 mies., opłacając usługi w dniu 15 sierpnia 2014 roku. Wykorzystując pulę dostępnych Książek Placu Zabaw , dla dwóch swoich placów zabaw założył książki tego samego dnia, w którym usługi zostały opłacone. Trzy kolejne książki założył dwa miesiące później, 17 października 2014. Bez względu na fakt, że książki te zostały założone w październiku, wszystkie wykupione usługi wygasną po 12 miesiącach od daty opłacenia usługi, a więc 15 sierpnia 2015 roku. Jednej z 6 usług nie aktywował przez cały okres abonamentowy – usługa, mimo iż z niej nie korzystano, również przestanie być aktywna w dacie 15 sierpnia 2015 roku, przy czym za niewykorzystane usługi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.

11. Brak możliwości wydrukowania Książki Placu Zabaw
Jeżeli nie masz możliwości wygenerowania pliku w formacie .pdf (plik do wydruku), prawdopodobnie Twoje usługi nie zostały w pełni aktywowane, ponieważ nie zostały opłacone. Od momentu zarejestrowania usługi, ale jeszcze przed jej opłaceniem, Twoje konto znajduje się w tzw. Okresie Testowym, w którym funkcjonalność systemu jest ograniczona. W trwającym max. 14 dni Okresie Testowym drukowanie Książki Placu Zabaw nie jest możliwe. Funkcja ta stanie się dostępna dopiero po opłaceniu usług.

12. Okres testowy
Okres Testowy to 14-dniowy dostęp do usług serwisu krpz.pl aktywowany po zarejestrowaniu usługi, jednak przed jej opłaceniem.
W Okresie Testowym funkcjonalność serwisu jest ograniczona m.in. w zakresie możliwości wykonania wydruku założonej Książki Placu Zabaw. Istnieje natomiast możliwość wprowadzania danych, wgrywania plików/dokumentów oraz zdjęć, aby po zaksięgowaniu wpłaty użytkownika za usługi, można było od razu korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu.
Ważne: Okres Testowy trwa 14 dni, po których dostęp do zarejestrowanej przez użytkownika (nieopłaconej) usługi jest automatycznie blokowany. Jeżeli usługa zostanie opłacona w ciągu kolejnych 14 dni (środki muszą w tym czasie zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Administratora serwisu krpz.pl), usługa zostanie aktywowana. W przypadku braku płatności w tym okresie, zarejestrowana, a nieopłacona usługa zostanie automatycznie dezaktywowana, a wprowadzone w Okresie Testowym dane zostaną bezpowrotnie utracone.
Uwaga! Nie ma możliwości przedłużenia Okresu Testowego - brak wniesienia opłaty za usługi skutkuje automatycznym blokowaniem usługi.

13. Kiedy możliwa jest zmiana hasła dostępu do usługi?
Zmiana hasła dostępu do usługi możliwa jest w dwóch przypadkach:
1) gdy nie pamiętasz hasła, ale posiadasz dostęp do wskazanej przy rejestracji skrzynki mailowej, tzw. reset hasła;
2) gdy pamiętasz hasło, ale chciałbyś zmienić je na inne, tzw. zmiana hasła.
Reset hasła wykonywany jest przez kliknięcie w oknie logowania przycisku "Nie pamiętam hasła", a następnie po wprowadzeniu w wyświetlonym okienku swojego loginu (będącego jednocześnie adresem e-mail podanym podczas rejestracji) i aktywowaniu linka otrzymanego w wiadomości e-mail wysłanej na skrzynkę pocztową użytkownika. Po wprowadzeniu we wskazane pola nowego hasła, zostanie ono zresetowane.
Jeśli użytkownik pamięta swoje hasło, lecz chce zmienić na inne, np. ze względów bezpieczeństwa, jest to możliwe poprzez zmianę ustawień hasła w zakładce Profil Konta, znajdującą się po lewej stronie pulpitu. W tym celu należy przejść do podstrony „Moje dane”, a następnie kliknąć przycisk „Zmień moje hasło”. Po wypełnieniu pól ze starym oraz nowym hasłem, zgodnie z instrukcją umieszczoną w oknie po prawej stronie, hasło użytkownika zostanie zmienione.

14. W jaki sposób ustalane są daty przeglądów okresowych w systemie krpz.pl?
Podczas zakładania Książki Placu Zabaw system automatycznie oblicza datę wymaganych przeglądów okresowych, biorąc pod uwagę dwa założenia wyjściowe: datę powstania placu zabaw oraz zaplanowaną przez użytkownika częstotliwość kontroli okresowych (zmiana ustawień w Planie Kontroli i Konserwacji placu zabaw).
Przykład 1: Użytkownik w dniu 15 sierpnia 2014 roku, zakładając elektroniczną Książkę Placu Zabaw, jako datę powstania placu zabaw/ montaż urządzeń zabawowych wskazał 3 lipca 2014 roku. W Planie kontroli i konserwacji ustawił planowaną częstotliwość kontroli regularnej co 7 dni, kontroli funkcjonalnej co 3 miesiące, a kontroli podstawowej co 12 miesięcy.
Pierwsza wskazana przez system data kontroli regularnej zostanie zaplanowana na dzień założenia elektronicznej Książki Placu Zabaw, tj. 15.08.2014 roku. Najbliższa kontrola funkcjonalna zostanie zaplanowana na 3 października 2014 roku, tj. 3 miesiące od daty powstania placu zabaw. Kontrola podstawowa natomiast zaplanowana zostanie automatycznie na początek lipca 2015 roku.
Przykład 2: Użytkownik w dniu 15 sierpnia 2014 roku, zakładając elektroniczną Książkę Placu Zabaw, jako datę powstania placu zabaw/ montaż urządzeń zabawowych wskazał 3 lipca 2010 roku. W Planie kontroli i konserwacji ustawił planowaną częstotliwość kontroli regularnej co 7 dni, kontroli funkcjonalnej co 3 miesiące, a kontroli podstawowej co 12 miesięcy. Użytkownik od dnia powstania placu zabaw nie przeprowadził żadnej kontroli urządzeń i/lub nie wprowadził do systemów żadnych informacji odnośnie przeprowadzonych w przeszłości kontroli, zatem system wymagał będzie od Użytkownika przeprowadzenia kontroli podstawowej (rocznej) od razu po założeniu Książki Placu Zabaw. Datę kolejnej kontroli zaplanuje w oparciu o datę ostatnio przeprowadzonego przeglądu, którego wyniki zostały odnotowane w Książce Placu Zabaw.
Przykład 3: Użytkownik w dniu 15 sierpnia 2014 roku, zakładając elektroniczną Książkę Placu Zabaw, jako datę powstania placu zabaw/ montaż urządzeń zabawowych wskazał 3 lipca 2008 roku. W Planie kontroli i konserwacji ustawił planowaną częstotliwość kontroli regularnej co 7 dni, kontroli funkcjonalnej co 3 miesiące, a kontroli podstawowej co 12 miesięcy. Użytkownik od dnia powstania placu zabaw nie przeprowadził żadnej kontroli urządzeń i/lub nie wprowadził do systemów żadnych informacji odnośnie przeprowadzonych w przeszłości kontroli, zatem system wymagał będzie od Użytkownika, od razu po założeniu Książki Placu Zabaw, przeprowadzenia kontroli 5-letniej (przez Inspektora z uprawnieniami budowlanymi), ponieważ od momentu oddania placu zabaw do użytkowania minęło więcej niż 5 lat. Termin kontroli podstawowej (rocznej) system zaplanuje w 12 miesięcy po dacie kontroli 5-letniej, a przeglądy funkcjonalne i regularne zgodnie z częstotliwością wybraną w Planie Kontroli i Konserwacji.

15. Kto może wykonać przegląd okresowy przy użyciu aplikacji Krajowego Rejestru Placów Zabaw?
Elektroniczna Książka Placu Zabaw generuje automatyczne formularze przeglądów placu zabaw, które dedykowane są tylko dla danego obiektu. Formularz generowany jest w oparciu o informacje/dane wprowadzone przy zakładaniu Elektronicznej Książki Placu Zabaw i zawiera szczegółową listę punktów kontrolnych, dzięki którym kontrolę regularną lub przegląd funkcjonalny wykonać może np.  Opiekun placu zabaw. 
Przegląd roczny najczęściej wykonywany jest przez zewnętrzne firmy zatrudniające wyszkolonych inspektorów. Udostępnienie im dostępu do aplikacji "moduł przeglądów" w Elektronicznej Książce Placu Zabaw zagwarantuje, że przegląd wykonany będzie w sposób szczegółowy (wraz z dokumentacją zdjęciową). Inspektor dokładnie sprawdza stan poszczególnych urządzeń i wypełnia każdy punkt wygenerowanego formularza - pominięcie żadnego z istotnych punktów formularza nie jest możliwe, albowiem system "poprosi" o ich uzupełnienie przed zakończeniem przeglądu i wygenerowaniem raportu wraz z oceną poziomu ryzyka.
Korzystanie z automatycznie generowanych formularzy zapewnia identyczny poziom szczegółowości kolejnych przeglądów (nie ma znaczenia styl pracy inspektora - raport z przeglądu zawsze generowany jest według sprawdzonego szablonu, który uwzględnia istotne informacje na temat stanu poszczególnych elementów danego/konkretnego i niepowtarzalnego placu zabaw , a także listę pytań kontrolnych umożliwiających ocenę poziomu ryzyka dla danego obiektu). 
Aplikacja "Moduł Przeglądów" będący integralną częścią Elektronicznej Książki Placu Zabaw jest narzędziem, z którego skorzystać może (powinien) zarówno Opiekun Placu Zabaw, który wykonuje przeglądy np. funkcjonalne, jak i zewnętrzna firma, z którą właściciel placu zabaw zawarł umowę na wykonywanie przeglądów okresowych np. rocznych lub też inspektor Krajowego Rejestru Placów Zabaw, jeśli opieka nad placem zabaw powierzona została inspektorom Krajowego Rejestru Placów Zabaw. 
Korzystanie z aplikacji nie ogranicza właściciela co do wyboru firmy zajmującej się przeglądami Jego placów zabaw. Przegląd przy użyciu formularza z Elektronicznej Książki Placu Zabaw może wykonać każdy (również nie zrzeszony z Krajowym Rejestrem Placów Zabaw) Inspektor, po uprzednim umożliwieniu dostępu do "Modułu Przeglądów" przez Zarządcę Placu Zabaw. 

16. Czy mogę dodać kolejne (nowo zakupione) urządzenie do założonej wcześniej Elektronicznej Książki Placu Zabaw?
TAK. Elektroniczną Książkę Placu Zabaw możesz uzupełniać o kolejne urządzenia w każdym momencie. Jeśli doposażyłeś istniejący plac zabaw, dodaj nowe urządzenia postępując identycznie jak podczas zakładania Książki. 
Wybierz z menu po lewej stronie w zakładce "Usługi" Książkę Placu Zabaw (jeśli masz pod opieką kilka placów zabaw wybierz Książkę interesującego Cię placu zabaw).
Kliknij przycisk "Zobacz", a następnie w ramce "Wyposażenie Placu Zabaw" w prawym, górnym rogu ekranu "Dodaj nowy element placu zabaw". 
Po uzupełnieniu poszczególnych pól (dla Twojej wygody część z nich jest predefiniowana) zapisz wprowadzone dane zatwierdzając przyciskiem "Zapisz i Zamknij". 
Nowe urządzenie/element zostanie dodane do Twojej Książki Placu Zabaw.  

17. Rezygnacja z usługi zarejestrowanej w serwisie krpz.pl
Po upływie okresu ważności usługi jest ona automatycznie wyłączana. Jej przedłużenie nastąpi po opłaceniu abonamentu na kolejny okres (w odpowiednim momencie otrzymasz stosowne przypomnienie o konieczności opłacenia faktury pro-forma). Jeśli nie zamierzasz przedłużyć ważności usługi, brak opłacenia usługi w wyznaczonym terminie spowoduje, że nie zostanie ona wznowiona na kolejny okres. Nie ma potrzeby wysyłania oddzielnego pisma z rezygnacją z usług, jeżeli nastąpi ona po zakończeniu opłaconego okresu abonamentowego. 
Jeśli natomiast chcesz zrezygnować z usługi w trakcie jej trwania, konieczne jest wysłanie pisemnej rezygnacji z usługi na adres Admnistratora serwisu (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). 
Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia Administrator serwisu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, wyłączy Twoje usługi w serwisie. 
W związku z rezygnacją z opłaconych usług w trakcie ich trwania nie przysługuje Ci zwrot uiszczonej opłaty abonamentowej (w całości lub części) oraz wszelkich innych opłat, które uiściłeś w związku z zakupem usług w serwisie Krajowego Rejestru Placów Zabaw.  

18. Czy jako osoba prywatna mogę wykupić usługi w serwisie Krajowego Rejestru Placów Zabaw?
NIE. Usługi oferowane w ramach serwisu Krajowego Rejestru Placów Zabaw kierowane są wyłącznie do osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także zawodową (przedsiębiorca) i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Dostępne w serwisie usługi nie są przeznaczone dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub zawodowej (Konsument).  

19. Czy po opłaceniu kilku usług jednym przelewem można otrzymać osobne faktury VAT za poszczególne usługi?
NIE. Po opłaceniu kilku usług jednym przelewem Abonent otrzymuje jedną zbiorczą fakturę VAT.  Jeśli potrzebujesz oddzielnych faktur VAT dla każdej z usług, przed dokonaniem płatności skontaktuj się z nami telefonicznie i złóż odpowiednią dyspozycję. 

20.  Czego dotyczy usługa inwentaryzacji placu zabaw dostępna w pakietach z Elektroniczną Książką Placu Zabaw?
Usługa inwentaryzacji placu zabaw polega na wprowadzeniu informacji o placu zabaw i znajdujących się na nim urządzeniach do Elektronicznej Książki Placu Zabaw i skonfigurowanie oprogramowania „na gotowo”, aby użytkownik mógł rozpocząć korzystanie z aplikacji.
W trakcie inwentaryzacji każde urządzenie rekreacyjne oraz elementy małej architektury znajdujące się na placu zabaw zostają sfotografowane oraz dokładnie scharakteryzowane w Elektronicznej Książce Placu Zabaw, m.in. opisane pod kątem technologii wykonania. Do opisu każdego urządzenia dołączane zostają zdjęcia oraz zgromadzone w trakcie budowy lub doposażania placu zabaw dokumenty.
W ramach inwentaryzacji placu zabaw do Elektronicznej Książki Placu Zabaw wgrywane są zeskanowane uprzednio certyfikaty i karty techniczne urządzeń, kopie gwarancji i inne dokumenty związane z placem zabaw, które dotychczas przechowywane były na ogół w formie drukowanej w segregatorach lub teczkach. Osoba zakładająca Elektroniczną Książkę Placu Zabaw uzupełnia w niej informacje o obiekcie, takie jak jego adres, dane kontaktowe do opiekuna placu zabaw oraz pozostałych osób zaangażowanych w nadzór nad placem zabaw (różne poziomy uprawnień użytkowników aplikacji), informacje o dacie ważności gwarancji poszczególnych urządzeń, dane dotyczące nawierzchni amortyzującej, itp.

Inwentaryzację do Elektronicznej Książki Placu Zabaw użytkownik może wykonać samodzielnie, ponieważ aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i „krok po kroku” podpowiada jakie pola należy uzupełnić oraz jakie dokumenty zeskanować i załączyć.
Usługa inwentaryzacji dostępna jest wyłącznie dla użytkowników aplikacji Elektroniczna Książka Placu Zabaw.

Ważne!!!
Inwentaryzacja placu zabaw do Elektronicznej Książki Placu Zabaw zapewnia ciągłość w prowadzeniu dotychczasowego dziennika placu zabaw.
Prowadzenie dokumentacji placu zabaw w formie elektronicznej nie wyklucza przechowywania jej wydrukowanej kopii. Gwarantuje natomiast szybki dostęp do przejrzyście zarchiwizowanych plików oraz możliwość wydrukowania dodatkowego egzemplarza dokumentacji w razie potrzeby. 

IV. Uprawnienia i funkcje

1. Uprawnienia w ramach konta 
2. Uprawnienia w ramach książki
3. Funkcje 

W systemie Krajowego Rejestru Placów Zabaw występuje pięć typów uprawnień użytkowników dzielących się na dwie grupy: Uprawnienia w ramach konta oraz Uprawnienia w ramach książki placu zabaw.


1. Uprawnienia w ramach konta

Administrator konta
Użytkownik będący administratorem konta posiada pełne uprawnienia do zarządzania kontem umożliwiające dostęp do wszystkich danych, edycję i wprowadzanie zmian dotyczących konta oraz innych użytkowników przyporządkowanych do konta. Administrator konta może przyporządkować innemu użytkownikowi systemu dowolną funkcję, także równą swojej, w ramach konta, którego jest administratorem.

Pomocnik administratora konta
Użytkownik posiadający uprawnienia pomocnika administratora konta otrzymuje te uprawnienia zawsze od Administratora konta, do którego został przydzielony. Wraz z uprawnieniami użytkownik dostaje dostęp do wszystkich danych konta, może wprowadzać nowe, jak również edytować istniejące dane w ramach konta, posiada także możliwość nadawania uprawnień Opiekuna placu zabaw oraz Zarządcy placu zabaw.

 
2. Uprawnienia w ramach książki

Zarządca placu zabaw
Uprawnienia Zarządcy placu zabaw są nadawane przez Administratora konta lub Pomocnika administratora konta w ramach minimum jednej książki placu zabaw, która jest w posiadaniu Administratora konta. Zarządca ma pełen dostęp do podglądu oraz edycji danych w ramach przypisanych do siebie książek placów zabaw, posiada także możliwość mianowania bądź dezaktywowania uprawnień Opiekuna placu zabaw oraz Inspektora.

Opiekun placu zabaw
Rola Opiekuna placu zabaw jest funkcją mającą wspomagać/ułatwiać pracę zarządcy. Uprawnienia takiego użytkownika pozwalają na podgląd i edycję danych zawartych w książce placu zabaw, którym się opiekuje, jak również na przypisanie lub wyłączenie roli Inspektora placu zabaw.

Inspektor
W ramach tych uprawnień użytkownik ma możliwość przeprowadzenia każdego rodzaju przeglądu placu zabaw z możliwością zapisania wyników przydatności użytkowej obiektu w danych książki, do której został przypisany. Nie ma dostępu do edycji danych oraz nie posiada możliwości przypisywania/usuwania uprawnień w ramach placu, do którego został przypisany.


3. Funkcje

Reprezentant Właściciela
Jest to funkcja o charakterze informacyjnym, wskazująca osobę ze strony właściciela placu zabaw, z którą należy się kontaktować w sprawie placu zabaw. Funkcja ta nie wymaga potwierdzenia/akceptacji jej przyjęcia przez osobę, której została przypisana. Osoba będąca Reprezentantem Właściciela będzie otrzymywała m.in. informacje od systemu dotyczące np. przedłużenia usług lub innych komunikaty dotyczące konta w systemie KRPZ należącego do danego właściciela placu zabaw. 

Opiekun Placu Zabaw
Funkcja Opiekuna Placu Zabaw dotyczy osoby, która została wyznaczona z ramienia Zarządcy placu zabaw do opieki nad danym placem zabaw. Chodzi tu głównie o czynności związane z bieżącym nadzorem nad placem zabaw, a nie fizycznym dbaniem o np. jego czystość, choć jedno drugiego nie wyklucza. Opiekun Placu Zabaw prowadzi kompleksowy nadzór nad obiektem i prowadzoną do niego dokumentacją.
Jednym z głównych zadań Opiekuna Placu Zabaw  jest np. zapewnienie ciągłości przeglądów. Opiekun Placu Zabaw nie musi sam fizycznie wykonywać przeglądów, ale powinien zadbać o ich wykonanie przez inną, wyznaczoną przez siebie osobę. Osoba Pełniąca funkcję Opiekuna Placu Zabaw jako pierwsza otrzymuje komunikaty od systemu dotyczące placu zabaw, którym się opiekuje.

Przyjmując funkcję Opiekuna Placu Zabaw będziesz:
     - pierwszą w kolejności osobą, która otrzymuje wszystkie informacje i komunikaty od systemu dotyczące "Twojego" placu zabaw (powiadomienia mailowe);
     - dbał o kompletność dokumentacji placu zabaw;
     - dbał o zapewnienie ciągłości przeglądów okresowych;
     - nadzorował terminowość oraz zakres napraw i konserwacji znajdującego się na placu zabaw sprzętu.
Przyjęcie funkcji Opiekuna Placu Zabaw wymaga akceptacji ze strony osoby, której zostaje ona powierzona. Po otrzymaniu wiadomości mailowej z informacją o powierzeniu funkcji Opiekuna Placu Zabaw, wskazany użytkownik musi potwierdzić jej objęcie.

 

Jeśli nie znalazłeś TUTAJ odpowiedzi na swoje pytanie - skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

tel. +48 66 88 1 55 44*      e-mail: pomoc@krpz.pl

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.


 *opłata za połączenie zgodna z taryfą Twojego operatora. Wskazany numer nie jest numerem specjalnym, z którym wiążą się podwyższone opłaty.