Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość

Stworzyliśmy nową e-usługę,  dygitalizującą rynek prowadzenia dokumentacji oraz przeglądów i kontroli placów zabaw online. Stworzony przez nas serwis jest pierwszym, który w sposób w pełni elektroniczny pozwoli na zrealizowanie procesu prowadzenia książki placu zabaw oraz wszystkich rodzajów kontroli okresowych.

Nowa e-usługa zapewnia użytkownikom - właścicielom i zarządcom placów zabaw - wszystkie niezbędne funkcjonalności potrzebne w procesie prowadzenia książki kontroli placu zabaw, jak i przeprowadzenia samej kontroli, zgodnie z odpowiednimi normami na podstawie zintegrowanej, interaktywnej i multimedialnej instrukcji. Sam system pozwoli również na załączanie w procesie kontroli dodatkowych elementów bezpośrednio na miejscu kontroli - takich jak zdjęcia, film, notatki głosowe, geolokalizację danego placu.

 

Nazwa beneficjenta: Krajowy Rejestr Placów Zabaw Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Tytuł projektu: "Stworzenie wielofunkcyjnego serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw"
Wartość projektu: 733 950, 00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 414 120,00 PLN, co stanowi 85% kwoty dofinansowania
Okres realizacji: 01/06/2013 - 30/11/2014