Przeglądy DUŻYCH placów zabaw

Celem przeglądów PODSTAWOWYCH / "Rocznych" oraz przeglądów 5-Letnich jest szczegółowe zbadanie stanu technicznego wszystkich elementów znajdujących się w obrębie placu zabaw stanowiących jego wyposażenie w tym oprócz urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmiecie, ogrodzeń itp. Prawidłowe przeprowadzenie tego typu przeglądów ma istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz trwałość placu zabaw. Przegląd PODSTAWOWY należy wykonać co najmniej raz na 12 miesięcy, przegląd 5-Letni raz na 60 miesięcy przez inżyniera z uprawnieniami budowlanymi

Zarówno same przeglądy jak i raporty z przeglądów wykonywane przez Akredytowanych inspektorów Krajowego Rejestru Placów Zabaw cechuje wysoki poziom szczegółowości oraz przejrzystości.  Zlecając przegląd Krajowemu Rejestrowi Placu Zabaw zyskujesz gwarancję wysokiej jakości oraz rzetelności wykonanej pracy, dzięki czemu lepiej dbasz o bezpieczeństwo na placu zabaw oraz w istotny sposób  wpływasz na poprawę jego trwałości.

Podane ceny zawierają podatek VAT i dotyczą wykonania usługi przeglądu okresowego posiadaczom Elektronicznej Książki Placu Zabaw oferowanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.

Oferowane przeglądy spełniają wymagania normy PN-EN 1176:2009 i stanowią integralną część Elektronicznej Książki Placów Zabaw.

Przeglądy okresowe, wykonywane za pomocą narzędzi oferowanych przez Elektroniczną Książkę Placu Zabaw, gwarantują wysoką szczegółowość oraz czytelność, zgodność z obowiązującymi normami oraz wymaganiami prawa budowlanego, spełniając przy tym wszelkie wymagania formalno - prawne.

 

Nazwa produktu Przegląd PODSTAWOWY
≤ 60 elementów
Przegląd PODSTAWOWY
> 60 elementów
Przegląd 5-LETNI
≤ 60 elementów
Przegląd 5-LETNI
> 60 elementów

Oferta ważna od 3 listopada 2016 r.

Cena brutto za zakup przeglądu 
dla określonej wielkości placu zabaw


14 dni okresu testowego
Elektroniczna Książka Placu Zabaw
wypróbuj bez żadnych zobowiązań

861,
zł/kpl.
00
Zamów
984,
zł/kpl.
00
Zamów
1011,
zł/kpl.
00
Zamów
1134,
zł/kpl.
00
Zamów
Wielkość placu zabaw:
Ilość elementów wyposażenia placu zabaw znajdujących się w jego obrębie w tym urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci itp. podlegających kontroli
do 60 elementów
wyposażenia placu zabaw
powyżej 60 elementów
wyposażenia placu zabaw
do 60 elementów
wyposażenia placu zabaw
powyżej 60 elementów
wyposażenia placu zabaw
Ilość oferowanych przeglądów okresowych w cenie
Ilość przeglądów okresowych wykonywanych w ramach wykupionej usługi
1111
Akredytowany Inspektor KRPZ
Przegląd wykonywany przez akredytowanego Inspektora placów zabaw Krajowego Rejestru Placów Zabaw
taktaktaktak
Akredytowany Inspektor z uprawnieniami budowlanymi
Przegląd wykonywany przez akredytowanego, Inspektora placu zabaw Krajowego Rejestr Placów Zabaw z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi
nienietaktak
Ocena poziomu ryzyka
Wykonanie oceny poziomu ryzyka wraz ze wskazaniem ewentualnych, niebezpiecznych elementów wyposażenia placu zabaw oraz przekazaniu zaleceń dotyczących zabezpieczenia i usunięcia ewentualnych usterek
taktaktaktak
Przegląd okresowy zgodny z normą PN-EN1176:2009
Wykonanie szczegółowego przeglądu okresowego zgodnego z zaleceniami normy PN-EN1176:2009 zakończonego szczegółowym raportem
taktaktaktak
Szczegółowy raport z wynikami kontroli
Wysoki poziom szczegółowości raportu pokontrolnego, obejmującego przegląd wszystkich elementów urządzeń oraz nawierzchni z dodaniem dokumentacji fotograficznej, szczegółowymi opisami i zaleceniami oraz oceną poziomu ryzyka na poszczególnych elementach oraz całym placu zabaw
taktaktaktak
Raport z przeglądu w formacie PDF
Czytelny i przejrzysty raport z przeglądu w formie pliku .pdf, umożliwiający przesyłanie pocztą elektroniczną oraz drukowanie dowolnej ilości kopii
taktaktaktak
Automatyczna archiwizacja
Wykonany raport jest automatycznie dodawany do Elektronicznej Książki Placu Zabaw danego placu zabaw, skąd można go pobrać w każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba. Rozwiązanie to jest skutecznym zabezpieczeniem przed utratą, zagubieniem lub dekompletacją danych oraz umożliwia łatwy dostęp do raportu w każdej chwili
taktaktaktak
Uzupełnianie i archiwizacja danych
Wykonanie usługi polegającej na uzupełnieniu w Elektronicznej Książce Placów Zabaw podstawowych danych lub pełnych danych placu zabaw włącznie z posiadaną przez klienta dokumentacją archiwalną
PROMOCJA !
dla nowych klientów przy zakupie przeglądu uzupełnienie podstawowych danych
GRATIS
PROMOCJA !
dla nowych klientów przy zakupie przeglądu uzupełnienie podstawowych danych
GRATIS
PROMOCJA !
dla nowych klientów przy zakupie przeglądu uzupełnienie podstawowych danych
GRATIS
PROMOCJA !
dla nowych klientów przy zakupie przeglądu uzupełnienie podstawowych danych
GRATIS
Audyt powykonawczy na zgodność z normą PN-EN1176:2009
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu placu zabaw na jego zgodność z normą PN-EN1176:2009
nienienienie
Koszty dojazdu
Koszt dojazdu do placu zabaw zawarty w cenie
nienienienie
UWAGI !Dojazd do placu zabaw w Warszawie i okolicach GRATIS. Koszty dojazdu poza aglomeracją "Warszawa" wyliczane są indywidualnie po konsultacji z naszym biuremDojazd do placu zabaw w Warszawie i okolicach GRATIS. Koszty dojazdu poza aglomeracją "Warszawa" wyliczane są indywidualnie po konsultacji z naszym biuremDojazd do placu zabaw w Warszawie i okolicach GRATIS. Koszty dojazdu poza aglomeracją "Warszawa" wyliczane są indywidualnie po konsultacji z naszym biuremDojazd do placu zabaw w Warszawie i okolicach GRATIS. Koszty dojazdu poza aglomeracją "Warszawa" wyliczane są indywidualnie po konsultacji z naszym biurem

14 dni okresu testowego
Elektroniczna Książka Placu Zabaw
wypróbuj bez żadnych zobowiązań