Naprawa i odświeżanie nawierzchni poliuretanowych

Nawierzchnie poliuretanowe bezspoinowe to obecnie jeden z najpopularniejszych rodzajów nawierzchni instalowanych na placach zabaw. Dostępne są w wielu kolorach; często, oprócz swojej oczywistej funkcji amortyzowania upadków z urządzeń, stanowią również prawdziwą dekorację placu zabaw. Technologia wykonania tego typu nawierzchni umożliwia formowanie barwnych wzorów i ozdobnych aplikacji, takich jak zwierzątka, kwiatki itp.
Trwałość nawierzchni poliuretanowych szacuje się na ok. 8-10 lat, jednak wraz z upływem czasu tracą one swoje walory estetyczne m.in. z powodu blaknięcia kolorów pod wpływem promieniowania UV.
Dopóki nawierzchnia nie rozrywa się, nie pęka, a granulat nie wykrusza się, nie ma to wpływu na jej właściwości użytkowe, choć należy pamiętać, że jednym z warunków zachowania właściwości amortyzujących jest regularne czyszczenie nawierzchni strumieniem wody pod dużym ciśnieniem. Pozwala to na wypłukiwanie drobin piasku i błota, które, zatykając wypełnione powietrzem „pory” między granulkami, prowadzą do twardnienia masy. Zabiegi pielęgnacyjne pozwalają ponadto dłużej cieszyć się atrakcyjnym wyglądem nawierzchni.

Najczęściej znaczne pogorszenie wyglądu nawierzchni poliuretanowej jest pierwszym sygnałem, że wymaga ona konserwacji, która prawidłowo przeprowadzona może istotnie wydłużyć żywotność nawierzchni. W większości przypadków zabieg taki warto przeprowadzić około 5.-6. roku użytkowania obiektu, choć, niestety, zdarzają się też place zabaw, na których „ratowanie” nawierzchni poliuretanowej jest już konieczne po 2-3 latach. Zignorowanie bowiem wyżej wymienionych „objawów” może w ostateczności prowadzić do konieczności wymiany całości nawierzchni na nową, co oczywiście jest niezwykle kosztowne.

Z pewnością nie należy lekceważyć pierwszych spękań masy, wykruszających się granulek czy dziur, które będą się powiększać w bardzo szybkim tempie, prowadząc do rozległych uszkodzeń wpływających na bezpieczeństwo użytkowników.
Na ogół skuteczna interwencja na takim etapie pozwoli na bezpieczną eksploatację placu zabaw jeszcze przez kilka lat, a więc do czasu, gdy nawierzchnia ulegnie naturalnemu zużyciu.