Na czym polega uzupełnienie podstawowych danych i pełna archiwizacja danych placu zabaw?

 

Korzystanie z Elektronicznej Książki Placu Zabaw jest niezwykle proste i intuicyjne. System sam weryfikuje i „krok po kroku” podpowiada jakie pola należy uzupełnić oraz jakie dokumenty zeskanować i załączyć.

Jeśli jednak nie dysponujesz czasem lub wolisz zlecić nam dodanie niezbędnych informacji oferujemy taką możliwość w dwóch wariantach. Pierwszy to uzupełnieniu podstawowych danych, drugi to pełna archiwizacja z wprowadzeniem całej posiadanej przez klienta dokumentacji archiwalnej placu zabaw. Prowadzenie dokumentacji placu zabaw w formie elektronicznej nie wyklucza przechowywania jej wydrukowanej kopii.  Gwarantuje natomiast szybki dostęp do przejrzyście zarchiwizowanych plików oraz możliwość wydrukowania dodatkowego egzemplarza dokumentacji w razie potrzeby.

 

I. Uzupełnienie podstawowych danych placu zabaw

Uzupełnienie podstawowych danych w Elektronicznej Książce Placu Zabaw polega na wprowadzeniu do niej podstawowych informacji o placu zabaw, znajdujących się na nim urządzeniach oraz wyposażeniu dodatkowym tak, aby użytkownik mógł rozpocząć korzystanie z aplikacji. Uzupełnienie podstawowych danych placu zabaw obejmuje:

 • dodanie wyposażenia placu zabaw,
 • dodanie nazw, numeru katalogowego, itp.  elementów wyposażenia na podstawie informacji otrzymanych od Klienta lub na podstawie informacji możliwych do ustalenia podczas oględzin placu zabaw,
 • dodaniu zdjęć wyposażenia,
 • wybranie technologi wykonania urządzeń na podstawie informacji otrzymanych od Klienta i/lub na podstawie informacji możliwych do ustalenia podczas oględzin placu zabaw,
 • wprowadzenie innych danych wyposażenia placu zabaw na podstawie informacji otrzymanych od Klienta lub na podstawie informacji możliwych do ustalenia podczas oględzin placu zabaw,
 • ustawienie uprawnień do logowania i zarządzania usługami dla wskazanych osób

( Dodanie podstawowych danych placu zabaw nie obejmuje skanowania i wprowadzania dokumentacji placu zabaw, certyfikatów, atestów, kart technicznych i innych archiwalnych dokumentów jak również nie obejmuje ustalania i szukania brakujących informacji, które nie są w posiadaniu Klienta lub których nie można ustalić poprzez oględziny placu zabaw.)

 

II. Pełna archiwizacja, uzupełnienie wszystkich danych placu zabaw

Uzupełnianie pełnych danych i archiwizacja to nic innego jak wprowadzenie do Elektronicznej Książki Placów Zabaw wszystkich posiadanych przez Klienta informacji dotyczących placu zabaw. Dzięki temu zapewniamy ciągłość prowadzonej dotychczas dokumentacji w wersji papierowej. W trakcie uzupełnienia pełnych danych każde urządzenie rekreacyjne oraz elementy małej architektury znajdujące się na placu zabaw zostają sfotografowane oraz dokładnie scharakteryzowane w Elektronicznej Książce Placu Zabaw, m.in. opisane pod kątem technologii wykonania. Do opisu każdego urządzenia dołączone zostają zdjęcia oraz zgromadzone w trakcie budowy lub doposażania placu zabaw dokumenty. Pełna archiwizacja danych placu zabaw obejmuje:

 • dodanie wyposażenia placu zabaw,
 • dodanie nazw, numeru katalogowego, itp.  elementów wyposażenia na podstawie informacji otrzymanych od Klienta lub na podstawie informacji możliwych do ustalenia podczas oględzin placu zabaw,
 • dodaniu zdjęć wyposażenia placu zabaw,
 • zeskanowanie i dodane certyfikatów, atestów, kart technicznych, archiwalnych raportów i wszystkich inny dokumentów posiadanych przez Kliena
 • wybranie technologi wykonania urządzeń na podstawie informacji otrzymanych od Klienta i/lub na podstawie informacji możliwych do ustalenia podczas oględzin placu zabaw,
 • wprowadzenie innych danych wyposażenia placu zabaw na podstawie informacji otrzymanych od Klienta lub na podstawie informacji możliwych do ustalenia podczas oględzin placu zabaw,
 • ustawienie uprawnień do logowania i zarządzania usługami dla wskazanych osób

( Pełna archiwizacja dokumentacji placu zabaw nie obejmuje ustalania i szukania brakujących informacji, które nie są w posiadaniu Klienta i których nie można ustalić podczas oględzin placu zabaw.)