Kiedy najlepiej wykonać przegląd roczny placu zabaw?

Przegląd roczny najrozsądniej zaplanować po zimie (marzec, kwiecień, maj), zanim dzieci zaczną liczniej odwiedzać plac zabaw i spędzać na nim więcej czasu. W trakcie szczegółowego przeglądu rocznego możliwe jest ujawnienie m.in. wad urządzeń, które mogły powstać w związku z niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, a które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników placu zabaw.  Można wówczas wykryć również inne nieprawidłowości, które należy wyeliminować przed udostępnieniem obiektu dzieciom po okresie zimowym. 
Jeśli plac zabaw jest stosunkowo nowy, a poprzedni przegląd roczny wykonany został w okresie jesiennym i usunięte zostały ewentualne, stwierdzone w nim usterki, wówczas po zimie przeprowadzić można jedynie kontrolę funkcjonalną, przy czym bardzo ważne jest, aby w jej trakcie faktycznie zwrócić uwagę na wszelkie widoczne nieprawidłowości, a następnie przeprowadzić niezbędne naprawy.