Czy kontrole regularne oraz funkcjonalne może wykonywać pracownik szkoły/przedszkola?

TAK. Są to kontrole nie wymagające specjalistycznej wiedzy ze strony osoby, która je wykonuje i polegają na skontrolowaniu m.in. czystości na placu zabaw, kompletności urządzeń, ich stabilności i stopnia zużycia, itp. Oczywiście rzetelność osoby sprawdzającej plac zabaw jest niezwykle ważna, jak również posiadanie przeszkolenia podstawowego  w zakresie wykonywania przeglądów. 
Przy wykonywaniu tego typu przeglądów pomocne są gotowe formularze z listą pytań kontrolnych. 
Moduł przeglądów, dostępny w Elektronicznej Książce Placu Zabaw, ułatwia zadanie osobie kontrolującej - przypomina o wymaganym rodzaju przeglądu oraz gromadzi w "historii placu" informacje o wykonanych kontrolach i wynikających z nich zalecaniach. 

np. Jeśli dla danego placu zabaw zaplanowano przeglądy regularne raz w tygodniu, wówczas aplikacja wyśle do wskazanej osoby informację o zbliżającym się przeglądzie. Po jego wykonaniu, jeśli na placu zabaw nie stwierdza się usterek, wystarczy zatwierdzić wykonanie zadania, klikając w otrzymanym wcześniej mailu link "wykonaj przegląd bez uwag". Jeśli natomiast oględziny placu ujawniły usterkę, która może mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa dzieci, wówczas po kliknięciu linka "wykonaj przegląd z uwagami z uwagami" nastąpi przekierowanie na stronę, na której będzie można odnotować uwagi, a następnie zlecić ich usunięcie.  
W przypadku przeglądu funkcjonalnego (co około 3 miesiące) aplikacja wygeneruje ponadto formularz z wyszczególnieniem punktów wymagających skontrolowania. Jego wypełnienie odbywa się poprzez wybranie z listy rozwijanej odpowiedniego stwierdzenia, które opisuje aktualną sytuację na placu zabaw.
Po zatwierdzeniu wykonania przeglądu informacja o jego wynikach odnotowuje się w Elektronicznej Książce Placu Zabaw.


Korzystanie z aplikacji znacznie usprawnia i systematyzuje proces kontrolowania stanu technicznego placu zabaw. Podpowiedzi "krok po kroku" są niezwykle pomocne dla osoby wykonującej przegląd, zwracając jej uwagę na istotne punkty kontrolne.