Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy okresowe?

Częstotliwość wykonywania przeglądów placu zabaw należy zaplanować w tzw. planie kontroli i konserwacji, przy którego opracowaniu należy wziąć pod uwagę m.in. takie czynniki jak wiek oraz technologię wykonania urządzeń (zabawki drewniane, metalowe,..), narażenie na akty wandalizmu (czy plac jest na terenie zamkniętym z ograniczonym dostępem osób postronnych), a także intensywność użytkowania (jak wiele dzieci z niego korzysta, z jaką częstotliwością).
Jeśli obiekt znajduje się na terenie np. parku, gdzie korzysta z niego bardzo wiele dzieci (i niestety nie tylko), urządzenia wykonane są z drewna, które jest mniej odporne na warunki atmosferyczne niż elementy metalowe, wówczas przeglądy regularne oraz funkcjonalne należy przeprowadzać w małych odstępach czasowych, np. regularne co kilka dni, a w niektórych przypadkach nawet codzienne, zaś przeglady funkcjonalne np. raz na miesiąc.
Jeśli natomiast z placu zabaw korzysta mała grupka dzieci (np. plac zabaw przy niepublicznym przedszkolu lub szkole), wówczas przeglądy te mogą odbywać się rzadziej, ponieważ istnieje mniejsze ryzyko uszkodzenia zabawek przez osoby postronne, jak również występuje mniejsze zużycie materiałów, z których urządzenia są wykonane. Dla takich placów zabaw najcześciej ma zastosowanie harmonogram obejmujący przeglądy regularne 1 raz w tygodniu oraz funkcjonalne w odstępach trzymiesięcznych.

Przegląd podstawowy, inaczej zwany rocznym, jak wynika z definicji, należy przeprowadzać minimum raz w roku, choć jeśli jest to potrzebne z uwagi na intensywność użytkowania placu zabaw, taki szczegółowy przegląd można wykonywać też np. co 6 miesięcy.