Czy na nowym placu zabaw trzeba wykonywać przeglądy okresowe?

TAK. Przeglądy okresowe: regularne, funkcjonalne oraz przegląd podstawowy (roczny) należy zaplanować i wykonywać już od chwili oddania obiektu do użytkowania, a więc również na nowych placach zabaw.
Plan kontroli i konserwacji powinien być dostosowany do intensywności użytkowania obiektu, z uwzględnieniem stopnia narażenia na akty wandalizmu.

Najczęściej stosowany schemat przeglądów stosowany przez dyrektorów szkół i przedszkoli zakłada:
a) cotygodniowy przegląd regularny - wykonywany najczęściej przez szkolnego/przedszkolnego konserwatora lub kierownika gospodarczego;
b) kontrolę funkcjonalną (co 3 miesiące) – również wykonywany przez pracownika szkoły/przedszkola;
oraz
c) przegląd podstawowy (raz na 12 miesięcy) – zlecany najchętniej firmom zewnętrznym specjalizującym się w przeglądach placów zabaw.

Systematyczne przeprowadzanie przeglądów gwarantuje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw, pozwala na podjęcie odpowiednich działań naprawczych i usunięcie „na czas” usterek, które mogą wystąpić zarówno na kilkuletnim, jak i zupełnie nowym placu zabaw.