Szkolne i przedszkolne place zabaw - jakie urządzenia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku, szkoły i inne placówki oświatowe zobowiązane są do nabywania jedynie takich urządzeń, które posiadają odpowiednie certyfikaty (Rozdział 1, § 9, pkt. 3). W przypadku wyposażenia placów zabaw urządzenia powinny zatem posiadać certyfikat na zgodność z Normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, natomiast nawierzchnie mające za zadanie amortyzowanie ewentualnych upadków powinny posiadać certyfikat na zgodność z Normą PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.
Należy równocześnie pamiętać, że deklaracje zgodności z Normą wystawiane przez producentów urządzeń (czasami mylnie określane też atestami) nie są równoznaczne z certyfikatami wydawanymi przez zewnętrzną/niezależną jednostkę certyfikacyjną. 
Deklaracja, zgodnie z nazwą, to zapewnienie producenta, że urządzenie przez niego skonstruowane zostało i wyprodukowane zgodnie z wytycznymi powołanej Normy. Certyfikat natomiast oznacza, że prototyp tego urządzenia został rzeczywiście przebadany na zgodność z Normą przez specjalistę niezwiązanego z producentem, a więc ocena taka jest obiektywna.