Książka placu zabaw

Książka placu zabaw to zbiór dokumentów i opisów mających na celu identyfikację placu zabaw. Oprócz podstawowych informacji takich jak adres placu zabaw, dane właściciela oraz administratora, książka powinna zawierać opis obiektu wraz z wykazem i charakterystyką zainstalowanych na nim urządzeń zabawowych (typ urządzenia, dane konstrukcyjne, nazwa producenta oraz rok produkcji), plan (może być szkic) rozmieszczenia urządzeń na placu zabaw.
Ponadto dla każdego sprzętu należy przechowywać kopie certyfikatów/atestów na zgodność z Normami oraz zalecenia eksploatacyjne.
W książce placu zabaw przechowywane są również instrukcje montażu, kontroli, obsługi i konserwacji przekazane przez producentów urządzeń, karty gwarancyjne i warunki gwarancji, plan kontroli i konserwacji urządzeń oraz szereg formularzy pomocnych w administrowaniu placem zabaw, takich jak: procedury postępowania w razie pożaru, wypadku lub awarii, formularze z zarejestrowanych wypadków lub zdarzeń, itp.
Jedną z najważniejszych części kompletnej książki placu zabaw są raporty z przeprowadzanych kontroli (regularnych przez oględziny, funkcjonalnych oraz rocznych) oraz raporty dokumentujące wykonane naprawy i konserwacje sprzętu.

Książkę placu zabaw najłatwiej jest założyć tuż po zakończeniu budowy obiektu, ponieważ na tym etapie zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów jest stosunkowo proste - w przypadku barku któregoś z nich można zwrócić się do producenta urządzeń lub firmy, która budowała plac zabaw, z prośbą o dostarczenie brakujących dokumentów.
Dla funkcjonujących już od lat placów zabaw, które jeszcze nie posiadają tego typu dokumentacji, zgromadzenie potrzebnych załączników może być nieco bardziej kłopotliwe, jednak jak najbardziej możliwe.

Elektroniczna książka placu zabaw oferowana przez serwis Krajowego Rejestru Placów Zabaw to narzędzie dzięki któremu w prosty sposób będą Państwo mogli samodzielnie założyć książkę, w której dokumenty i opisy będą przechowywane w uporządkowany sposób oraz, co najważniejsze, książka Państwa placu zabaw będzie zbiorem kompletnym, zawierającym wszelkie niezbędne informacje. Postępując zgodnie z instrukcjami/podpowiedziami systemu i wypełniając kolejne wymagane pola, każdy użytkownik może stworzyć książkę swojego placu zabaw.