Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

Zapewnienie odpowiedniego podłoża w obrębie strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych jest niezwykle istotne, ponieważ większość urazów na placach zabaw spowodowana jest upadkiem na nawierzchnię. Zgodnie z obowiązującymi normami pod urządzeniami o wysokości wyższej niż 60 cm oraz w strefie bezpieczeństwa huśtawek, karuzeli oraz zjeżdżalni (niezależnie od wysokości sprzętu) należy zapewnić odpowiednią nawierzchnię, czyli taką, która zamortyzuje ewentualny upadek.
Do wysokości 100 cm może to być zadbana nawierzchnia trawiasta, jednak przy większych wysokościach zalecane jest zastosowanie jednego z poniższych materiałów:
- materiały sypkie takie jak piasek, wiórki drewniane, rozdrobniona guma, żwirek lub kora;
- nawierzchnia gumowa (poliuretanowa) w postaci wylewanej (monolityczna, zwana też bezspoinową) lub w formie płytek gumowych;
- nawierzchnia typu "sztuczna trawa" z podkładem amortyzującym.

Materiały sypkie takie jak piasek, kora, wiórki drewniane, rozdrobniona guma lub żwirek (grubość takiej nawierzchni powinna wynosić 30 cm, chyba, że potwierdzone certyfikatem badania wskazują inaczej) to najtańsze rozwiązanie jeśli chodzi o nawierzchnie nma place zabaw. Nawierzchnie z materiałów sypkich wymagają regularnego sprawdzania ich odpowiedniego poziomu względem urządzeń zabawowych i uzupełniania ewentualnych ubytków, jednak ze względu na niewysokie koszty wykonania są bardzo popularne i chętnie stosowane.

Nawierzchnie gumowe dostępne są szerokiej palecie kolorów i nie stwarzają problemów z bieżącym utrzymaniem (należy dbać jedynie, aby usuwać z nich śmieci, potłuczone szkło, itp. oraz czyścić przy użyciu silnego strumienia wody). Nawierzchnie tego typu powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1177. Grubość tego typu nawierzchni należy dostosować do wysokości urządzeń zabawowych (zgodnie z parametrem swobodnej wysokości upadku określonej przez producenta zabawki).
Należy pamiętać, że nawierzchnie poliuretanowe wykonywane przez różnych producentów mimo tej samej grubości, np. 45mm mogą mieć inne wyniki w badaniach potwierdzających amortyzację upadku. Z tego względu przy wyborze grubości nawierzchni nie należy się sugerować grubością nawierzchni, ale wynikami na HIC, które zawarte są w certyfikatach wystawianych dla tego typu nawierzchni.

Nawierzchnie typu "sztuczna trawa" (na podkładzie amortyzującym) są rozwiązaniem tańszym od nawierzchni gumowych na etapie inwestycji, jednak decydując się na sztuczną trawę trzeba wiedzieć, że nie jest to nawierzchnia bezobsługowa, tzn. z jej eksploatacją wiążą się koszty uzupełniania wypełnienia (np. piasku kwarcowego lub granulatu SBR), systematycznego przeczesywania (niezbędne są specjalistyczne urządzenia do tego celu przeznaczone). W przypadku nawierzchni ze sztucznej trawy na amortyzację upadku wpływ będzie miała grubość podkładu amortyzującego. Podobnie jak z nawierzchniami poliuretanowymi producenci tego typu nawierzchni również powinni dysponować certyfikatem na zgodność z Normą PN-EN 1177:2009, których wskazane będą grubości nawierzchni i odpowiadające im współczynniki amortyzowania upadku.