Konserwacja urządzeń wyposażenia placu zabaw

Zapewnienie prawidłowej konserwacji urządzeń zabawowych to jeden z podstawowych obowiązków administratora/zarządcy placu zabaw mający na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom obiektu.
Konserwacja urządzeń to nie tylko usuwanie na bieżąco usterek, które mogą pojawić się w trakcie eksploatacji sprzętów, ale także zabiegi, które pozwolą na wydłużenie "żywotności" urządzeń.

Konserwacja elementów drewnianych
Drewniane belki konstrukcyjne, poręcze, pomosty, itp. nawet jeśli zostały zabezpieczone przez producenta sprzętu przed wpływem warunków atmosferycznych (np. metodą impregnacji próżniowo-ciśnieniowej), są elementami, które wymagają szczególnej uwagi.
Większość producentów drewnianych urządzeń zabawowych wymaga, aby pierwszą konserwację przeprowadzić nie później niż po 24 miesiącach od momentu instalacji urządzeń.
Konserwacja taka polega najczęściej na dokładnym oszlifowaniu drewnianych elementów (tak, aby usunąć wszelkie ewentualne ostre krawędzie i zadry), a następnie zabezpieczeniu ich przed wpływem wilgoci preparatami do ochrony drewna takimi jak np. lakierobejce.
Ważne, aby zabieg szlifowania drewnianych powierzchni przeprowadzić w okresie bezdeszczowym, kiedy drewno jest suche i poddaje się łatwej obróbce. Następnie na oczyszczoną powierzchnię nanosi się lakierobejcę. Dla osiągnięcia lepszego rezultatu pod względem zarówno wizualnym jak i praktycznej ochrony, czynność tę należy powtórzyć dwukrotnie (po uprzednim wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu).
Dzięki regularnej konserwacji elementów drewnianych są one mniej narażone na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.

Elementy metalowe
Mimo, iż są one mniej podatne na działanie warunków atmosferycznych niż elementy drewniane, zdarza się, że powłoki lakiernicze elementów metalowych ulegają uszkodzeniu (najczęściej w wyniku naturalnego zużycia - wytarcie lakieru na metalowych drabinkach, stopniach, itp.) i w miejscach takich mogą pojawić się oznaki korozji. Dotyczy to najczęściej elementów, które na etapie produkcji zostały zabezpieczone jedynie metodą malowania proszkowego, bez wcześniejszego zastosowania ocynku.
W przypadku stwierdzenia "wytarcia" się lakieru na elementach metalowych, warto przeprowadzić jak najszybszą konserwację w miejscu uszkodzeń, aby zapobiec korozji stali. Do zabezpieczenia takich elementów stosuje się najczęściej lakiery w spray'u (są one dostępne w większości marketów budowlanych). Przed aplikacją lakieru element należy dokładnie oczyścić (w szczególności jeśli widoczna jest rdza), odtłuścić, a następnie stosując się do zaleceń producenta nanieść z odpowiedniej odległości nową powłokę.
Konserwacja elementów metalowych powinna zapobiec postępowi korozji, ale w przypadku elementów mocno skorodowanych należy uszkodzoną część wymienić, ponieważ jej wytrzymałość może być bardzo obniżona.

Elementy sklejkowe
Sklejka wodoodporna jest bardzo często stosowanym materiałem, z którego wykonywane są najczęściej zabezpieczenia boczne w zestawach zabawowych, daszki w wieżach i domkach oraz formatki bujaków sprężynowych. Jakkolwiek jest to dobry materiał do obróbki i dostępny w kilku żywych kolorach, które uatrakcyjniają plac zabaw, o tyle, wraz z upływem czasu, widoczne są na niej oznaki oddziaływania zmiennych warunków pogodowych objawiające się blaknięciem koloru oraz nierzadko rozwarstwianiem się płyt na krawędziach.
Defekty takie nie wynikają na ogół z wadliwości użytego materiału, ale w przypadku rozwarstwiających się krawędzi mogą stwarzać ryzyko skaleczenia się, stąd bardzo ważne jest, aby dostrzegając taki proces, jak najszybciej zabezpieczyć krawędzie przed wilgocią.
Zabieg konserwacji elementów sklejkowych polega najczęściej na dokładnym oszlifowaniu krawędzi i pomalowaniu jej np. farbą akrylową, która zapobiegnie dalszemu wchłanianiu wilgoci i pogłębianiu się wady.

Elementy HDPE
Materiał HDPE stosowany jest w urządzeniach zabawowych zamiennie ze sklejką wodoodporną. Jest to materiał droższy od sklejki i na etapie zakupu urządzeń podnosi koszty inwestycji budowy placu zabaw. Jest jednak w porównaniu ze sklejką znacznie mniej kłopotliwy w utrzymaniu - praktycznie nie wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych, z wyjątkiem mycia wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Płyty HDPE nie ulegają rozwarstwieniom, nie blakną ani nie pękają. Łatwo z nich usunąć również niepożądane graffiti, ponieważ lekko tłusta powłoka płyty uniemożliwia wnikanie cząsteczek farby w powierzchnię.

Łańcuchy i liny
Łańcuchy oraz liny stosowane w urządzeniach zabawowych są elementami, które w przypadku uszkodzeń należy wymienić. Skorodowane łańcuchy są szczególnie niebezpieczne w zawiesiach huśtawkowych, ponieważ stwarzają poważne ryzyko oberwania się zawiesia. Z uszkodzonych/przetartych lin natomiast bardzo często wystają ostre fragmenty stalowego, plecionego rdzenia, znajdującego się w oplocie.