Czy urządzenia posiadające certyfikat na zgodność z Normą PN-EN 71-8 mogą być stosowane na publicznych placach zabaw?

W Normie PN-EN 71-8 Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego określone zostały wymagania oraz metody badań dla zabawek aktywizujących dla dzieci w wieku poniżej 14 lat, takich jak huśtawki, zjeżdżalnie i podobne zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego, wewnątrz i na zewnątrz, do zabawy na lub w zabawce i często przeznaczonych do udźwignięcia masy jednego dziecka lub więcej dzieci. Z zakresu niniejszej Normy Europejskiej wykluczono jednak sprzęt na placach zabaw do użytku publicznego stosowany zgodnie z Normą PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Oznacza to, że sprzętów, które posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z Normą PN-EN 71-8 nie należy instalować w miejscach publicznych, takich jak osiedlowe, szkolne, przedszkolne czy też miejskie place zabaw. Urządzenia takie (dostępne najczęściej w sprzedaży w supermarketach budowlanych) przeznaczone są do użytku domowego, a więc do instalowania w prywatnych, przydomowych ogródkach.
Poszukując urządzeń do wyposażenia publicznych placów zabaw należy wybierać sprzęty, które posiadają certyfikat zgodności z Normą PN-EN 1176.