Oznakowanie urządzeń, czyli po co są tabliczki znamionowe?

Urządzenia zabawowe instalowane na publicznych placach zabaw powinny spełniać wymogi Normy PN-EN 1176:2009.
Jednym z wymogów ww. Normy jest oznakowanie urządzeń w sposób pozwalający na identyfikację urządzenia.
Tabliczka znamionowa jest to najczęściej niewielka plakietka lub naklejka, na której umieszczone są takie informacje jak: nazwa producenta urządzenia, oznaczenie numeru Normy zgodnie z którą urządzenie zostało wyprodukowane, nr katalogowy/seryjny sprzętu oraz rok jego produkcji.
Oznaczanie urządzeń wyposażenia placu zabaw w ten sposób pełni m.in funkcję informacyjną dla użytkowników o zgodności sprzętu z Normą, ale również w razie usterki i/lub konieczności zamówienia uszkodzonego elementu do wymiany ułatwia zarządcy placu zabaw ustalenie producenta wyposażenia, u którego możliwe jest zamówienie niekoniecznie powszechnie dostępnych na rynku części zamiennych.