Wykaz Norm z grupy PN-EN 1176 dotyczących wyposażenia placów zabaw oraz stosowanych nawierzchni PN-EN 1177

A. Norma PN-EN 1176 - grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw:

PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Norma zawierająca zbiór wytycznych dotyczących bezpieczeństwa placów zabaw oraz nawierzchni przeznaczonych do indywidualnego i wspólnego użytkowania przez dzieci, z wyłączeniem przygodowych placów zabaw.


PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
Norma zawierająca zbiór wytycznych w odniesieniu do huśtawek przeznaczonych na place zabaw, zawierających m.in. informacje na temat konstrukcji tego typu urządzeń oraz siedzisk huśtawkowych.


PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
W Normie tej określone są wymagania w zakresie konstruowania i badania zjeżdżalni instalowanych na stałe, np. jako element zestawów zabawowych.


PN-EN 1176-4 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.
Norma zawierająca zbiór wytycznych określających wymagania w zakresie bezpieczeństwa kolejek linowych wykorzystujących w trakcie zjazdu prawo grawitacji.


PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.
Norma określająca wymagania w zakresie bezpieczeństwa instalowanych na placach zabaw karuzeli.


PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
Norma zawierająca zbiór wytycznych określających wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom urządzeń kołyszących, huśtawek wagowych, itp.


PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
Norma, w której zawarto zbiór wytycznych odnośnie instalowania urządzeń na publicznych placach zabaw, jak również wymogi w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji placu zabaw, monitorowania stanu technicznego obiektu, itp.


PN-EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabaw.
Dokument dotyczy placów zabaw zamkniętych, przeznaczonych do stałej instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków, dla dzieci do lat 14. 
Celem normy jest zapewnienie dodatkowych wymagań bezpieczeństwa obejmujących szczegółowo takie elementy jak wyjścia i drogi ewakuacji, widoczność, palność, specjalne urządzenia/elementy, nawierzchnie amortyzujące uderzenie, specjalna kontrola, konserwacja i procedury monitoringu.


PN-EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.
W Normie tej określono wymagania w zakresie bezpieczeństwa instalowanych na placach zabaw przestrzennych konstrukcji linowych, takich jak piramidy, mosty linowe, itp.


B. Norma PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.
Norma określająca ogólne wymagania dotyczące nawierzchni używanych na placach zabaw dla dzieci oraz szczególne wymagania dotyczące placów, gdzie niezbędna jest amortyzacja uderzeń przy upadku. W dokumencie zasugerowano, jakie czynniki rozważyć podczas wyboru nawierzchni placu zabaw i podano metodę badania, pozwalającą określić stopień wytłumienia uderzenia