Niebezpieczeństwo wynikające z korozji łańcuchów w huśtawkach

Korozja łańcuchów występujących w zawiesiach huśtawkowych oraz wiszących pomostach stanowiących element zestawu zabawowego może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika urządzenia. Skorodowane łańcuchy mają znacznie obniżoną wytrzymałość, a w przypadku silnego postępu korozji mogą ulec przerwaniu.
W przypadku huśtawek jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ wprawione w ruch zawiesie huśtawkowe może ulec zerwaniu w dowolnej pozycji narażając użytkownika na niekontrolowany upadek z dużej wysokości. Niestety po upadku dziecka zawiesie nadal pozostaje w ruchu grożąc dodatkowo uderzeniem próbującego się podnieść leżącego.
W trakcie kontroli stanu technicznego placu zabaw konieczne jest dokładne sprawdzanie stanu łańcuchów, a w razie stwierdzenia korozji należy je wymienić - do czasu wymiany urządzenie należy wyłączyć z użytkowania.