Regulamin placu zabaw

Regulamin jest niezbędnym elementem wyposażenia placu zabaw. Powinien być umieszczony w widocznym miejscu - najlepiej przy wejściu.

Na regulaminie powinny się znaleźć m.in. takie informacje, jak: dopuszczalny sposób korzystania z urządzeń, informacje o obwiązujących na terenie obiektu zakazach, np. o zakaz palenia, wprowadzania zwierząt, jazdy na rolkach, spożywania alkoholu, itp.
Jedną z najistotniejszych informacji na regulaminie jest adres placu zabaw, dane teleadresowe zarządcy oraz numery telefonów alarmowych, np. 112.

Adres i telefon do zarządcy jest potrzebny, aby użytkownicy, którzy zauważyli jakieś uszkodzenia sprzętów lub inne nieprawidłowości, które ze względów bezpieczeństwa wymagają interwencji administratora placu zabaw, wiedzieli, kto jest odpowiedzialny i kogo należy powiadomić.

Adres placu zabaw i telefon alarmowy są z kolei niezbędne, ponieważ w przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia na placu zabaw, osoba, która miałaby wezwać pomoc, nie będzie musiała się zastanawiać jaki numer wykręcić oraz jaki podać adres, co w silnych emocjach może być problemem. A oczywistym jest, że w takich przypadkach każda minuta ma znaczenie...

Z punktu widzenia bezpieczeństwa instalowanie regulaminu jest więc naprawdę konieczne na każdym placu zabaw.