Gdzie powinna być przechowywana dokumentacja placu zabaw?

Dokumentacja placu zabaw powinna znajdować się w posiadaniu administratora obiektu, który odpowiedzialny jest za plac zabaw, tak aby w każdej chwili możliwy był do niej dostęp, np. w przypadku kontroli lub rutynowego przeglądu.

Najbardziej powszechną dotychczas, choć posiadającą pewne ograniczenia, formą przechowywania tzw. książki placu zabaw była archiwizacja dokumentów (certyfikaty i karty techniczne urządzeń, raporty z przeglądów, itd.) w segregatorach.
Ograniczenia prowadzenia dokumentacji jedynie w formie papierowej wynikają przede wszystkim z braku pewności, co do jej kompletności, jak również z konieczności pamiętania o każdej zaplanowanej w czasie czynności związanej z placem zabaw. Prowadzenie dokumentacji w tej formie jest ponadto bardzo czasochłonne oraz w żaden sposób nie zabezpiecza przed ewentualną utratą dokumentów. 

Elektroniczna Książka Placu Zabaw umożliwia prowadzenie dokumentacji obiektu w wygodnej, nowoczesnej formie: przechowywanie dokumentów w usystematyzowany sposób, automatyczne przypomnienia e-mail o wymaganych przeglądach, zaplanowanych działaniach, mailowe powiadomienia o zmianach w przepisach dotyczących placów zabaw, możliwość monitorowania działań zewnętrznej firmy, jeśli powierzono jej opiekę nad placem zabaw, itd. 
Korzystanie z Elektronicznej Książki Placu zabaw daje pewność, że dokumentacja obiektu będzie kompletna w świetle obowiązujących przepisów. 
Nie wyklucza równocześnie przechowywania jej kopii w formie papierowej - każdy dokument dostępny jest w formie .pdf  (do wydruku). 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego komputera z dostępem do internetu.