Jakiej grubości powinna być nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw?

Nawierzchnia poliuretanowa powinna być dostosowana do tzw. krytycznej wysokości upadku (HIC) dla poszczególnych urządzeń. Grubości nawierzchni o takim samym HIC oferowane przez poszczególnych producentów mogą się różnić od siebie gwarantując ten sam poziom bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę, aby przedstawione przez wykonawcę certyfikaty dla nawierzchni wykazywały zgodność towaru z aktualnie obowiązującą Normą PN-EN 1177. Bardzo istotne jest, aby nawierzchnia amortyzująca upadki pokrywała całą strefę bezpieczeństwa danego urządzenia, a więc obszar pod oraz wokół urządzenia, w którym może się zdarzyć upadek.