Kto może przeprowadzać roczne kontrole okresowe placów zabaw oraz kontrole pomontażowe?

Kontrole okresowe placu zabaw powinny być przeprowadzane przez kompetentne, przeszkolone osoby, zgodnie z przyjętym harmonogramem kontroli.

Kontrole regularne oraz funkcjonalne przeprowadzać może przeszkolony np. pracownik szkoły, przedszkola, czy administrator osiedlowego placu zabaw. Jednak w przypadku przeglądów rocznych, bądź kontroli pomontażowych, istotne jest, aby kontrola taka przeprowadzona została przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, ale niezależną, czyli taką, która nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze i/lub konserwacyjne, bądź związane z tym wydatki, a także osobę, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż wyposażenia. Stanowi o tym pkt. 6.2.2 Normy PN-EN 1176-7:2020.