​Przeglądy, kontrole
i inspekcje
Podstawowe (roczne)
Przegląd Podstawowy (potocznie nazywany rocznym) zaleca się wykonywać co 6 miesięcy lub co najmniej raz na 12 miesięcy. Ten typ kontroli nie musi być wykonywany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

Calem kontroli Podstawowej (rocznej) jest ocenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia placu zabaw/ siłowni plenerowej oraz nawierzchni, stanu fundamentowania urządzeń, wpływu warunków atmosferycznych na materiały użyte do produkcji, śladów rozkładu lub korozji.W ramach przeglądu pięcioletniego dokonywana jest również ocena zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych urządzeń. 

Inspekcje Podstawowe wykonywane przez naszych inspektorów cechuje najwyższa rzetelność, szczegółowość i estetyka.
Już od 300,00 zł +VAT 
Cena przeglądu zależy od ilości wyposażenia danego obiektu podlegającego kontroli. Podana cena dotyczy obiektu o wielkości do 10 elementów, dla posiadaczy Elektronicznej Książki Placów Zabaw. Jeśli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z nami:
tel.: 22-721-05-24   e-maial: krpz@krpz.pl 
Przykładowy raport z przeglądu

Najważniejsze
cechy naszych przeglądów
Szczegółowość
Podczas przeglądu sprawdzamy każdy najmniejszy element, a wszystkie zebrane informacje, wraz ze zdjęciami, zamieszczamy w szczegółowym raporcie z kontroli

Rzetelność
Nasi inspektorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, niezbędną wiedzę techniczną oraz wiedzę z zakresu norm PN-EN 1176, PN-EN 1177 i PN-EN 16630 i prawa budowlanego.
Zalecenia
Nasze raporty porucz ewentualnych uwag zawsze zawierają zalecenia i podpowiedzi co należy zrobić i jak w najprostszy sposób usunąć ewentualne nieprawidłowości.
Przejrzystość i czytelność
Dzięki temu, że nasze przeglądy wykonujemy wyłącznie z użyciem aplikacji Elektronicznej Książki Placów Zabaw i Siłowni Plenerowych zawierają one wszystkie niezbędne informacje, są uporządkowane i łatwo w nich odszukać potrzebne informacje.
Przeglądy w aplikacji
Aplikacja posiada narzędzia, przygotowane według kryteriów specyficznych dla danego typu przeglądu, inspekcji lub kontroli. Narzędzia te prowadzą „krok po kroku” przez cały przegląd, dzięki czemu jest to niezwykle proste, szybkie oraz daje pewność, że nie pominiemy istotnych szczegółów.
(widok aplikacji)