Automatyczne ​​​​​​​powiadomienia
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy wykonywaniu kontroli i przeglądów okresowych placów zabaw i siłowni. Aplikacja podpowiada gotowe formuły tekstowe opisujące najczęściej powtarzające się uwagi lub usterki dla różnych elementów kontrolowanych. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzamy mnóstwo czasu ponieważ nie musimy za każdym razem sporządzać opisów usterek i uwag, a jedynie wybieramy z listy, te które najbardziej pasują i ewentualnie przerabiamy je adekwatnie do potrzeb. Pozwala to niezwykle sprawnie wykonanie kontroli zachowując przy tym wysoką jakość merytoryczną.