Funkcja ​​​​​​​Geolokalizacji
Funkcja Geolokalizacji została stworzona z myślą o właścicielach i administratorach placów zabaw i siłowni plenerowych w celu umożliwienia im nadzoru i zyskania pewności, że osoby którym zlecono wykonywanie przeglądu rzeczywiście były i widziały dany obiekt. Po włączeniu tej funkcji przez właściciela obiektu rozpoczęcie wykonywania danego typu przeglądu będzie możliwe wyłącznie po potwierdzeniu przez osobę, której zlecono przegląd fizycznej obecności na terenie obiektu. 

Do wykonania przeglądu konieczne będzie użycie urządzenia z wbudowanym lokalizatorem GPS, może być to laptop, tablet lub telefon komórkowy typu smartfon. Aplikacja porówna zapisane w nim położenie danego obiektu z położeniem urządzenia z lokalizatorem GPS, tym samym weryfikując czy osoba, której zlecono wykonanie  przeglądu znajduje się na terenie obiektu. Bez potwierdzenia fizycznej obecności na terenie obiektu rozpoczęcie kontroli nie będzie możliwe.

Dodatkowo Geolokalizacja pełni jeszcze funkcję związaną ze wskazaniem lokalizacji obiektu lub wyposażenia na mapie. Place zabaw często nie mają adresów przez co wskazanie ich lokalizacji osobom, które nie znają ich położenia bywa bardzo trudne. Dzięki tej funkcji aplikacja zaprowadzi zainteresowane osoby dokładnie tam, gdzie trzeba.
Widok aplikacji
Po włączeniu funkcji Geolokalizacji rozpoczęcie wykonywania danego typu przeglądu będzie możliwe wyłącznie po potwierdzeniu fizycznej obecności na terenie obiektu.
 
(widok aplikacji)