Zestawienia i raporty
Elektroniczna Książka Placów Zabaw i Siłowni Plenerowych umożliwia w prosty sposób filtrowanie różnego rodzaju informacji i tworzenie zestawień, które są nam aktualnie potrzebne. Oszczędzamy dzięki temu w codziennej pracy wiele czasu, który musielibyśmy poświęcić na manualne wyszukiwanie i zestawienie potrzebnych informacji. I tak np. kiedy potrzebujemy wiedzieć ile ton piasku do piaskownic będziemy potrzebować na wymianę, na jednym, kilku, czy wszystkich obiektach, z łatwością uzyskamy takie informacje z aplikacji. Albo np. na potrzeby przygotowania postępowania przetargowego na dbanie o czystość na placach zabaw interesuje nas łączna objętość/pojemność wszystkich koszy na śmieci, które posiadamy, czy choćby najprostsze zestawienie wyposażenia na danym, czy wybranych obiektach. Z łatwością możemy to wszystko sprawdzić. 
Generowanie kompletnej Książki Obiektu jednym kliknięciem w formie pliku .pdf do wglądu, wydruku lub wysłania e-mailem 
Raporty z przeglądów i kontroli, aktualne i archiwalne dostępne w każdej chwili do wglądu lub pobrania jednym kliknięciem
Zestawienia wyposażenia obiektów z różnymi poziomami szczegółowości od ogólnych zestawień z listą elementów do bardzo szczegółowych włącznie ze zdjęciami i informacjami o materiałach, z których wykonano urządzenia
Zestawienia ilościowe wyposażenia z podziałem na kategorie, na jednym 
lub wielu obiektach np. ławki, kosze na śmieci, zestawy zabawowe, piaskownice, ogrodzenie, itd.

Możliwość wygenerowania pliku z wybranym zestawem informacji w formacie .pdf lub pliku edytowalnego „excel’a”