Narzędzia do wykonywania
​​​​​​​przeglądów i kontroli okresowych​
Dzięki wbudowanym w aplikację narzędziom wykonanie każdego z 4 wymaganych typów przeglądów jest niezwykle proste i intuicyjne. Aplikacja posiada osobne narzędzia, przygotowane według kryteriów specyficznych dla danego typu przeglądu, inspekcji lub kontroli. Narzędzia te prowadzą „krok po kroku” przez cały przegląd, dzięki czemu jest to niezwykle proste, szybkie oraz daje pewność, że nie pominiemy istotnych szczegółów, a wykonana kontrola została przeprowadzona prawidłowo. Dodatkowo aplikacja posiada wiele elementów usprawniających takich jak np. gotowe formuły tekstowe, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego opisywania najczęściej pojawiających się usterek i nieprawidłowości.  
Wymagane
kontrole i przeglądy okresowe
Kontrola REGULARNA
tzw. codzienna, w zależności od obciążenia obiektu wykonywana jest najczęściej w odstępach od 1 do 14 dni​​​​​​​

Kontrola FUNKCJONALNA
w zależności od obciążenia obiektu kontrola wykonywana jest 
w odstępach od 1 do 3 miesięcy
Przegląd PODSTAWOWY ( tzw. roczny )
w zależności od obciążenia obiektu przegląd wykonuje się co 6 lub 12 miesięcy
Przegląd 5-LETNI
przegląd wykonywany co 5 lat przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
Przeglądy w aplikacji
(widok aplikacji)