Elektroniczna Książka Placu Zabaw

Elektroniczna Książka Placu Zabaw  to profesjonalne, dostępne "on-line", wygodne w obsłudze oprogramowanie przeznaczone dla właścicieli i administratorów placów zabaw, które ułatwia zarządzanie oraz realizację planu kontroli i konserwacji oraz prowadzenie dokumentacji obiektu zgodnie z wymogami obowiązującej w całej Europie Normy EN 1176 (polska wersja: PN-EN 1176:2009).
Dzięki oferowanym przez aplikację funkcjom,  nie trzeba być specjalistą, aby administrować placem zabaw w sposób odpowiedzialny, rzetelny i zgodny z przepisami.


10 powodów, dla których warto korzystać z Elektronicznej Książki Placu Zabaw: 

 • INNOWACYJNOŚĆ
  Elektroniczna Książka Placu Zabaw to jedyne na polskim rynku, innowacyjne oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji placu zabaw oraz jego planu kontroli i konserwacji. 
  Aplikacja przeznaczona jest dla Właścicieli i/lub Zarządców placów zabaw, jako narzędzie usprawniające i wspomagające pracę Administratora, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw.

 • PEŁNA ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
  Prowadzenie dokumentacji placu zabaw w formie Elektronicznej Książki Placu Zabaw gwarantuje, że będzie ona kompletna z punktu widzenia Normy PN-EN 1176:2009. 
  Wynika to z konieczności wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych, pozwalając tym samym na "wychwycenie" ewentualnych braków w dotychczasowo prowadzonej dokumentacji w formie papierowej /jeśli brakowałoby jakiegoś ważnego dokumentu, to system "przypomni" o konieczności jego uzupełnienia/.
  Oprogramowanie jest też zawsze aktualne względem obowiązujących przepisów. Nie musisz śledzić zmian w przepisach - dbamy o to, aby system był na bieżąco aktualizowany.

 • ŁATWOŚĆ WDROŻENIA, OBSŁUGI I DOSTĘPNOŚĆ 24h/7
  Aplikacja dostępna jest „w chmurze” 24h/7 dni w tygodniu, dla każdego zalogowanego użytkownika, któremu nadane zostały uprawnienia w systemie. 
  Osoby nieupoważnione, którym właściciel danej Książki Placu Zabaw nie nadał uprawnień, nie mają dostępu do informacji przechowywanych w Elektronicznej Książce Placu Zabaw.
  Istnieją różne poziomy uprawnień - do niektórych części systemu ma dostęp  jedynie Właściciel Placu Zabaw (np. Urząd Dzielnicy, Właściciel Przedszkola, Wspólnota Mieszkaniowa), a pracownicy firmy, której powierzono opiekę nad placem zabaw będą mieli jedynie dostęp do tej części aplikacji, która jest im niezbędna do wykonania określonego przeglądu i sporządzenia raportu z kontroli.
  Prosty w obsłudze interfejs z podpowiedziami „krok po kroku” sprawia, że korzystanie z systemu będzie łatwe i przyjemne dla każdego użytkownika.

 • PRZEJRZYSTY I BEZPIECZNY SPOSÓB ARCHIWIZOWANIA DANYCH, ułatwiający szybkie wyszukanie dokumentu i wydrukowanie jego kopii. 
  Dzięki archiwizacji dokumentów związanych z Twoim placem zabaw "on-line", zagubienie dokumentu /np. karty technicznej, certyfikatu, itp./ nie stanowi już problemu. Ponieważ zeskanowany raz do systemu dokument będzie przechowywany w "historii placu zabaw", w każdej chwili będziesz mógł wydrukować jego kopię.

 • MOŻLIWOŚĆ PLANOWANIA I DELEGOWANIA ZADAŃ NA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI
  Aplikacja usprawnia wymianę informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w administrowanie placem zabaw i dostęp do niezbędnych danych i zaplanowanych działań (bardzo przydatna funkcja np. na czas urlopu opiekuna placu zabaw).
  Elektroniczna Książka Placu Zabaw umożliwia monitorowanie działań firm zewnętrznych, z którymi Właściciel placu zabaw podpisał umowę dot. utrzymania porządku na placu zabaw i wykonywania np. przeglądów cotygodniowych.

 • MODUŁ PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH 
  Elektroniczna Książka Placu Zabaw automatycznie generuje formularze przeglądów rocznych i 5-letnich uwzględniające technologie urządzeń zainstalowanych na danym placu zabaw (na podstawie informacji wprowadzonych do systemu w trakcie inwentaryzacji wyposażenia). 
  Dzięki temu raporty z kontroli sporządzane przy użyciu aplikacji charakteryzują się dużym poziomem szczegółowości /żaden istotny element nie umknie uwadze osoby kontrolującej plac zabaw, bowiem posługując się generowanymi przez aplikację formularzami, osoba przeprowadzająca inspekcję nie będzie mogła pominąć żadnego istotnego punktu przeglądu/.
  Dodatkowo aplikacja umożliwia w trakcie przeglądu dokonanie oceny poziomu ryzyka danego placu zabaw i w razie wykrycia istotnych wad, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu użytkowników, "podpowie", iż dane urządzenie należy wyłączyć z użytkowania.

 • AUTOMATYCZNE PRZYPOMNIENIA
  Aplikacja zasygnalizuje w odpowiednim momencie, że zbliża się termin cyklicznego przeglądu. Użytkownik otrzyma formularz z listą kontrolną uwzględniającą specyficzne wyposażenie danego placu zabaw, dzięki czemu możliwe będzie wykonanie przeglądu bez ryzyka pominięcia istotnych elementów.
  Zasygnalizuje również zbliżający się koniec gwarancji na cały plac zabaw lub wybrane urządzenie zabawowe, dzięki czemu przed jej upływem można się zwrócić do wykonawcy placu zabaw o usunięcie ewentualnych usterek jeszcze w ramach ochrony gwarancyjnej. 

 • MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW COTYGODNIOWYCH I FUNKCJONALNYCH PRZEZ OPIEKUNA PLACU ZABAW
  Ponieważ aplikacja prowadzi użytkownika "krok po kroku", to nawet osoba, która nie jest specjalistą w dziedzinie placów zabaw, będzie w stanie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez aplikację, przeprowadzić przegląd w sposób kompletny i rzetelny.
  Zatwierdzenie przeglądu "bez uwag" odbywa się w tzw. trybie "jednego kliknięcia".

 • MOŻLIWOŚĆ WYDRUKOWANIA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI PLACU ZABAW W FORMACIE .PDF W DOWOLNEJ ILOŚCI KOPII
  Prowadzenie dokumentacji placu zabaw w formie elektronicznej, nie wyklucza możliwości wydrukowania w razie potrzeby jej kopii "do segregatora". Dokumenty bazowe są jednak zawsze w uporządkowany sposób skatalogowane w aplikacji.

 • BIBLIOTEKA DOKUMENTÓW I PORADNIK ADMINISTRATORA
  Użytkownicy Elektronicznej Książki Placu Zabaw mają dostęp do biblioteki gotowych dokumentów: plan kontroli i konserwacji, gotowe procedury postępowania na wypadek awarii, pożaru, itp., a także Poradnika Administratora, gdzie na bieżąco dodawane są artykuły związane z aktualnymi przepisami, rozporządzeniami i komunikatami odnoszącymi się do placów zabaw.

  Usługa kierowana jest do osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorcy) lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Usługa nie jest przeznaczona dla osób fizycznych - konsumentów.